Böcker 1950-1959

1950-01 SELECTED ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
1950-01
Svenska Bokförlaget/Albert Bonnier, Stockholm. Tredje editionen, andra tryckningen. Vitt häftat omslag 130×200 med svart tryck. Omslagsill av Sir George Clausen. 128s. Pris 1,90. Innehåll REDH IDEN BLUE STOC GREE.
Titelblad: SELECTED/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/MED FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR/UTGIVNA AV/C.A.RINGENSON/TREDJE UPPLAGAN/STOCKHOLM/SVENSKA BOKFÖRLAGET/ALBERT BONNIER
Kommentar: Till boken hör en lös radmätare av kartong.

1952-01 ORDLISTA TILL ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Svenska Bokförlaget/Bonniers, Stockholm. Tredje editionen, andra tryckningen. Ljusgrått häftat omslag 130×200. D1886a. 29s. Pris 0,75.
Titelblad: ORDLISTA/TILL/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/UTGIVNA AV/C.A.RINGENSON/UTARBETAD AV/ERIK LEVIN/TREDJE UPPLAGAN/STOCKHOLM/SVENSKA BOKFÖRLAGET/BONNIERS

1953-01 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR
1953-01aa
: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Berömda romaner nr 9. Vitt häftat omslag 145×205 med tryck i flerfärg. Omslagsill av B Sehlin. D1859a. 190(192)s. Pris 4,75. Anonym övers. Innehåll REDH BOSC TWIS SPEC ENGR REIG.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES/ÄVENTYR/AB LINDQVISTS FÖRLAG/STOCKHOLM
b: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Berömda romaner nr 9. Kartongband 145×197 med rött diagonalrutigt papper och vit linnerygg med guldtryck. Jacket 440×197 i flerfärg med ill av B Sehlin. Pris 6,75. I övrigt som 1953-01a.

1953-02 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR
1953-02aa
: Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Helsingfors. Berömda romaner nr 9. Vitt häftat omslag 145×205 med tryck i flerfärg. Omslagsill av B.Sehlin. D1860a. 190(192)s. Pris finska mark 250,00. Anonym övers. Innehåll REDH BOSC TWIS SPEC ENGR REIG.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES/ÄVENTYR/HELSINGFORS/SÖDERSTRÖM & CO FÖRLAGSAKTIEBOLAG
b: Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Helsingfors. Berömda romaner nr 9. Kartongband 145×197 med rött diagonalrutigt papper och vit linnerygg med guldtryck. Jacket 440×197 i flerfärg med ill av B.Sehlin. Pris finska mark 375,00. I övrigt som 1953-02a.

1953-03 A STUDY IN SCARLET
1953-03
C.E.Fritzes Bokförlag Aktiebolag, Stockholm. Femte editionen av 1914-07. Häftat omslag 123×183 med tryck i rött och svart. Anonym omslagsill. 135s. Pris 2,75. Innehåll STUD.
Titelblad: MODERN ENGLISH AUTHORS/III/A STUDY IN SCARLET/BY/SIR A. CONAN DOYLE/MED ANMÄRKNINGAR AV/LEKTOR HUGO HULTENBERG/FEMTE UPPLAGAN/(förlagslogotyp)/STOCKHOLM/C.E.FRITZES BOKFÖRLAGS AKTIEBOLAG

1953-04 THE HOUND OF THE BASKERVILLES
1953-04aa
: Svenska Bokförlaget/Bonniers, Stockholm. Easy Readers nr 15. Häftat omslag 155×215 med tryck i flerfärg. Omslagsill av G v Otto. D1881a. 63(64)s. Pris 2,50. Innehåll HOUN.
Titelblad: THE HOUND/OF THE BASKERVILLES/BY/A.CONAN DOYLE/ABBREVIATED AND SIMPLIFIED/FOR/USE IN SCHOOLS/SVENSKA BOKFÖRLAGET.BONNIERS/STOCKHOLM
Kommentar: Saknar tryckår. Närliggande utgivningsnummer i samma serie är dock tryckta 1953.
b: Svenska Bokf6rlaget/Bonniers, Stockholm. Easy Readers nr 15. Inbunden upplaga med okänt utseende. Pris 3,75. Titelbladet okänt.
Kommentar: Denna upplaga belagd i reklam på omslaget av 1953-04a.

1954-01 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR
a
: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Berömda romaner nr 9. Andra editionen av 1953-01. Vitt häftat omslag 145×205 i flerfärg. Omslagsill av B Sehlin. 186(188)s. Pris 4,75. Anonym övers. Innehåll REDH BOSC TWIS SPEC ENGR REIG.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES/ÄVENTYR/AB LINDQVISTS FÖRLAG/STOCKHOLM
Kommentar: Tryckt av Tryckcentralen Örebro med ny sättning och paginering. Prisangivelse nedtill på baksidan: INB. 6:75/HÄFT. 4:75
b: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Berömda romaner nr 9. Kartongband 140×193 med rött diagonalrutigt papper och vit linnerygg med guldtryck. Jacket 440×195 med samma utseende som 1954-01a. 186(188)s. Pris 6,75. Innehåll och titelblad som 1954-01a.
Kommentar: Prisangivelse nedtill på baksidan: INB. 6:75
c: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Berömda romaner nr 9. Beige halvfranskt skinnband 145×198 med rött papper med vertikala vita rankor och guldtryck på ryggen. I övrigt som 1954-01a.
Kommentar: Ev jacket okänt.
d: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Berömda romaner nr 9. Vinrött halvfranskt skinnband 145×198 med grönt vertikalrandigt och rutigt papper och guldtryck på ryggen. I övrigt som 1954-01a.
Kommentar: Ev jacket okänt.

1954-02 BASKERVILLES HUND
a
: Natur och Kultur, Stockholm. Skattkammarbiblioteket. Kartongband 125×195 i flerfärg med beige klotrygg med text i röd medaljong. Omslagsill av Per Silfverhjelm. 19 ill av Stig Södersten. D1794a. 175(176)s. Pris 6,90. Övers av Ingrid Ekman Nordgaard. Innehåll HOUN.
Titelblad: CONAN DOYLE/BASKERVILLES HUND/ILLUSTRERAD AV/STIG SÖDERSTEN/STOCKHOLM/NATUR OCH KULTUR
Kommentar: Priset angivet med SVART text i beige fält nederst på baksidan. Avståndet mellan baksidans ram och texten ”Omslagsteckningen av Per Silfverhjelm” är ca 4 mm.
b: Natur och Kultur, Stockholm. Skattkammarbiblioteket. Som 1954-02a men priset här angivet med LJUSBLÅ text inom lila ram nederst på baksidan.
c: Natur och Kultur, Stockholm. Skattkammarbiblioteket. Som 1954-02a men baksidestexten ligger i ett vitt fält.
Kommentar: Avståndet mellan baksidans ram och texten ”Omslagsteckningen av Per Silfverhjelm” är ca 2 mm.

1954-03 DEN ODÖDLIGE SHERLOCK HOLMES
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Kartongband 155×220 med vågformat pappersmönster och röd klotrygg med guldtryck. Jacket 540×220 i flerfärgstryck med ill av Mark Sylwan. D1839a. 459(460)s. Pris 28,50. Övers av Nils Holmberg. Innehåll SCAN REDH IDEN BOSC FIVE TWIS BLUE SPEC ENGR NOBL BERY COPP SILV YELL STOC GLOR MUSG REIG CROO RESI GREE DANC PRIO CHAS SIXN CARD NAVA FINA.
Titelblad: CONAN DOYLE/DEN ODÖDLIGE/SHERLOCK HOLMES/MED INLEDNING AV/CURT BERG/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG

1954-04 SELECTED ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Svenska Bokförlaget/Bonniers, Stockholm. Tredje editionen, tredje tryckningen. Vitt häftat omslag 130×190 med svart tryck. Omslagsill av Sir George Clausen. D1882a. 128s. Pris 2,15. Innehåll REDH IDEN BLUE STOC GREE.
Titelblad: SELECTED/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/MED FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR/UTGIVNA AV/ C.A.RINGENSON/TREDJE UPPLAGAN/SVENSKA BOKFÖRLAGET/BONNIERS.STOCKHOLM
Kommentar: Trots tryckåret 1954 publicerades boken ej förrän 1959.

1954-05 BASKERVILLES HUND
a:
Holger Schildts Förlagsaktiebolag, Helsingfors. Skattkammarbiblioteket. Kartongband 125×195 i flerfärg med beige klotrygg med text i röd medaljong. Omslagsill av Per Silfverhjelm. 19 ill av Stig Södersten. 175(176)s. Pris okänt. Övers av Ingrid Ekman Nordgaard. Innehåll HOUN.
Titelblad: CONAN DOYLE/BASKERVILLES HUND/ILLUSTRERAD AV/STIG SÖDERSTEN/HELSINGFORS/HOLGER SCHILDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG
b: Holger Schildts Förlagsaktiebolag, Helsingfors. Skattkammarbiblioteket. Som 1954-05a men titelbladet är hämtat från 1954-02: CONAN DOYLE/BASKERVILLES HUND/ILLUSTRERAD AV/STIG SÖDERSTEN/STOCKHOLM/NATUR OCH KULTUR
Omslagsinformation anger dock Holger Schildts och den påklistrade prislappen indikerar snarare ett pris i finska mark än i svenska kronor.

1955-01 SHERLOCK HOLMES OCH DR WATSON
1955-01
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Kartongband 155×220 med vågformat pappersmönster och röd klotrygg med guldtryck. Jacket 540×220 i flerfärgstryck med ill av Mark Sylwan. D1866a. 452(453)s. Pris 29.50. Övers av Nils Holmberg. Innehåll EMPT NORW SOLI BLAC 3STU GOLD MISS ABBE SECO WIST REDC BRUC DYIN LADY DEVI ILLU BLAN MAZA 3GAB SUSS 3GAR THOR CREE LION VEIL SHOS RETI LAST.
Titelblad: SIR ARTHUR CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES OCH/DR WATSON/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG

1955-02 DE FYRAS TECKEN
Natur och Kultur, Stockholm. Skattkammarbiblioteket. Kartongband 125×193 i flerfärg med vit klotrygg och text i röd medaljong. Omslagsill samt 13 ill av Per Silfverhjelm. D1824a. 153(156)s. Pris 6,90. Övers av Eva Håkanson. Innehåll SIGN.
Titelblad: DE FYRAS TECKEN/AV CONAN DOYLE/ILLUSTRERAD AV/PER SILFVERHJELM/STOCKHOLM/NATUR OCH KULTUR
Kommentar: Ryggtextens 24 bokstäver upptar 66 mm. Jfr 1955-03.

1955-03 DE FYRAS TECKEN
a
: Natur och Kultur, Stockholm. Skattkammarbiblioteket. Andra editionen av 1955-02. Kartongband. Som 1955-02 men priset höjt till 7,50 och ryggtextens 24 bokstäver upptar 85 mm.
Kommentar: Trots det angivna tryckåret 1955 görs reklam på s156 för 1962-03!
b: Natur och Kultur, Stockholm. Skattkammarbiblioteket. Grönt klotband 125×195 med guldtryck på ryggen. Titelblad och innehåll som 1955-03a.

1955-04 BASKERVILLES HUND
Saxon & Lindströms Förlag, Stockholm. Kartongband 120×195 med vertikalrandigt papper och grön klotrygg med guldtryck. Jacket 445×195 tryckt i flerfärg. Jacket-ill samt 14 ill av Gunnar Lindvall. D1795a. 220(221)s. Pris 3,90. Innehåll HOUN.
Titelblad: A.CONAN DOYLE/BASKERVILLES HUND/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/AV ANDERS EJE/STOCKHOLM/SAXON & LINDSTRÖMS FÖRLAG

1955-05 THE HOUND OF THE BASKERVILLES
1955-05aa
: Svenska Bokförlaget/Bonniers, Stockholm. Easy Readers nr 15. Andra editionen. Häftat omslag 155×215 med tryck i flerfärg. Omslagsill av G v Otto. 62(63)s. Pris 2,50. Innehåll HOUN.
Titelblad: THE HOUND/OF THE BASKERVILLES/BY/A.CONAN DOYLE/ABBREVIATED AND SIMPLIFIED/FOR/USE IN SCHOOLS/SECOND EDITION/SVENSKA BOKFÖRLAGET.BONNIERS/STOCKHOLM
b: Svenska Bokförlaget/Bonniers, Stockholm. Easy Readers nr 15. Andra editionen. Kartongband, omslag okänt. 62(63)s. Pris 3,75. Innehåll HOUN. Titelblad okänt.
Kommentar: Denna upplaga belagd i reklam på omslaget av 1955-05a.

1956-01 DEN ODÖDLIGE SHERLOCK HOLMES
1956-01
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Kartongband. I allt som 1954-03 utom tryckåret samt uppgiften ”sjätte-åttonde tusendet” (s4).

1956-02 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR EN STUDIE I RÖTT OCH ANDRA BERÄTTELSER
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 31. Kartongband 150×220 i flerfärg med röd klotrygg med guldtryck. Omslagsill samt 3 ill av Georg Lagerstedt. 4 ill av Sidney Paget. D1877a. 198(200)s. Pris 9,75. STUD översatt av Curt Berg, övriga av Nils Holmberg. Innehåll STUD GLOR MUSG SPEC.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR/EN STUDIE/I RÖTT/OCH ANDRA BERÄTTELSER/AV SIR ARTHUR CONAN DOYLE/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Kommentar: Innehållet skiljer sig från 1944-01 och 1946-02 trots samma serienummer.

1956-03 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR DE FYRAS TECKEN OCH ANDRA BERÄTTELSER
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 32. Kartongband 150×220 i flerfärg med röd klotrygg med guldtryck. Omslagsill av Georg Lagerstedt. 7 ill av F H Townsend. 4 ill av Sidney Paget. D1825a. 207(209)s. Pris 9,75. SIGN översatt av Curt Berg, övriga av Nils Holmberg. Innehåll SIGN TWIS BERY SILV.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR/DE FYRAS/TECKEN/OCH ANDRA BERÄTTELSER/AV SIR ARTHUR CONAN DOYLE/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Kommentar: Innehållet skiljer sig från 1945-01 trots samma serienummer.

1956-04 MANNEN MED ÄRRET i Berömda berättare om världsstäder
1956-04aa: Folket i Bilds Förlag, Stockholm. Beige häftat omslag 155×194 med tryck i svart och rött. Sid 193-227 av 248(250). Pris 10,50. Övers av Nils Holmberg. Innehåll TWIS samt 10 noveller av andra författare. Titelblad: BERÖMDA BERÄTTARE/OM VÄRLDSSTÄDER/I URVAL AV/ERWIN LEISER/MED TECKNINGAR AV/ADOLF HALLMAN/FOLKET I BILDS FÖRLAG/STOCKHOLM/1956
b: Folket i Bilds Förlag, Stockholm. Beige linneband 153×189 med rygg med guldtryck på röd botten. Vit jacket 444×188 med tryck i svart och rött. Omslaget även medbundet. Pris 15,75. I övrigt som 1956-04a.
c: Folket i Bilds Förlag, Stockholm. Kartongband 152×188 med prickigt mönster i rött och vitt på mörkblå botten och röd klotrygg med guldtryck. Omslaget från 1956-04b medbundet. Pris 22,50. I övrigt som 1956-04a.

1957-01 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR BASKERVILLES HUND OCH ANDRA BERÄTTELSER
a
: Albert Bonniers Förlag, Stockholm. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 33. Kartongband 150×220 i flerfärg med röd klotrygg med guldtryck. Omslagsill samt 4 ill av Georg Lagerstedt. 3 ill av Sidney Paget. D1798a. 204(207)s. Pris 9,75. Övers av Nils Holmberg. Innehåll HOUN FIVE GREE. Titelblad: SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR/BASKERVILLES/HUND/OCH ANDRA BERÄTTELSER/AV SIR ARTHUR CONAN DOYLE/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Kommentar: Innehållet skiljer sig från 1945-02 trots samma serienummer.
b: Albert Bonniers Förlag, Stockholm. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 33. I allt som 1957-01a men priset höjt till 10,50 och baksidan omredigerad.

1957-02 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR EN SKANDAL I BÖHMEN OCH ANDRA BERÄTTELSER
a
: Albert Bonniers Förlag, Stockholm. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 34. Kartongband 150×220 i flerfärg med röd klotrygg med guldtryck. Omslagsill av Georg Lagerstedt. 9 ill av Sidney Paget. D1869a. 217(221)s. Pris 10.50. Övers av Nils Holmberg. Innehåll SCAN REDH BOSC ENGR DANC SIXN NAVA FINA. Titelblad: SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR/EN SKANDAL/I BÖHMEN/OCH ANDRA BERÄTTELSER/AV SIR ARTHUR CONAN DOYLE/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Kommentar: Innehållet skiljer sig från 1946-01 trots samma serienummer.
b: Albert Bonniers Förlag, Stockholm. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 34. I allt som 1957-02a men priset höjt till 14,50 (lapp påklistrad av förlaget) och baksidan omredigerad.

1957-03 THE GOLDEN PINCE-NEZ
Victor Hasselblads Aktiebolag, Göteborg. Grått häftat omslag 123×190 utan tryck. Jacket 358×190 av blått papper med tryck och anonym ill i gulockra. 39s. Innehåll GOLD. Titelblad: THE/GOLDEN PINCE-NEZ/A SHERLOCK HOLMES STORY/BY/A. CONAN DOYLE
Kommentar: Text s5 – WITH THE COMPLIMENTS OF VICTOR HASSELBLADS AKTIEBOLAG

1958-01 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR DET TOMMA HUSET OCH ANDRA BERÄTTELSER
1958-01
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 35. Kartongband 150×220 i flerfärg med röd klotrygg med guldtryck. Omslagsill samt 8 ill av Georg Lagerstedt. D1879a. 247(249)s. Pris 11.50. Övers av Nils Holmberg. Innehåll EMPT NORW GOLD SECO 3GAR RETI BRUC DYIN DEVI LAST.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR/DET TOMMA/HUSET/OCH ANDRA BERÄTTELSER/AV SIR ARTHUR CONAN DOYLE/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG

1958-02 BASKERVILLES HUND
a
: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Tigerböckerna nr 13. Tredje editionen av 1947-02. Häftat omslag 115×170 med tryck i flerfärg. Anonym omslagsill. D1796a. 187(191)s. Pris 2,50. Övers av Ragnhild Hallén. Innehåll HOUN.
Titelblad: A.CONAN DOYLE/BASKERVILLES HUND/AB LINDQVISTS FÖRLAG/STOCKHOLM
b: AB Lindqvists Förlag, Stockholm. Tigerböckerna nr 13. Mörkblått kartongband 115×175 med blå ryggtext i vit medaljong. I övrigt som 1958-02a.

1958-03 THE SPECKLED BAND
1958-03
Svenska Bokförlaget, Bonniers, Stockholm. Beginners’ Books Nr 4. Vitt häftat omslag 150×200 med rött och svart tryck. Omslagsill av sign ”ey”. D1883a. 16s. Pris 1,00. Innehåll SPEC.
Titelblad: THE/SPECKLED/BAND/A SHERLOCK HOLMES STORY/BY/SIR ARTHUR CONAN DOYLE/SIMPLIFIED FOR USE IN/SCHOOLS/SVENSKA BOKFÖRLAGET.BONNIERS/STOCKHOLM

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: