Archive for oktober, 2008

Välkommen!

Välkommen till Sherlock Holmes i Sverige – den huvudsakliga källan för dig som söker bibliografiskt material rörande svenska böcker och artiklar om Sherlock Holmes. Bibliografin kommer att vara under konstant uppbyggnad 2008-2009, så ha överseende med att materialet ännu inte är komplett. Men redan nu finns fullständiga register över Conan Doyles Holmes-berättelser i svensk översättning samt register över parodier och pastischer. Läs mer om nuläget och vad som händer framöver i Om bibliografin.

Sherlock Holmes i Sverige öppnas officiellt idag den 16 oktober 2008, vilket också är Ted Bergmans 80-årsdag! Läs mer om Teds banbrytande bibliografiarbete i Om bibliografin och i hans eget förord till bokutgåvan av bibliografin 1991.

Grattis Ted! Det är med stor glädje jag hjälper din bibliografi att återfödas här på nätet. Än så länge ser vi bara dess första stapplande steg, men snart ska den växa. Den kommer förstås aldrig att växa färdigt – du om någon vet att en bibliografi aldrig, aldrig blir helt färdig, för när det sker har det redan hunnit komma nya tillägg – men med hjälp av alla som kan bidra med kompletterande upplysningar så ska det här bli en grundläggande vägvisning till Sherlock Holmes underbara (svenska) värld.

Comments (15)