Böcker 1910-1919

1910-01 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
a
: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 15. Andra editionen av 1907-01. Vitt häftat omslag 133×203 med svart och rött tryck. Omslagsill av David Ljungdahl. D1842a. 248s. Pris 1,00. Innehåll SCAN REDH BOSC FIVE TWIS BLUE SPEC ENGR NOBL.
Titelblad: PRIVATDETEKTIVEN/SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/FÖRSTA SERIEN/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN AF TOM WILSON/ANDRA UPPLAGAN/(14:E-18:E TUSENDET)/STOCKHOLM/BJÖRCK & BÖRJESSON
Kommentar: IDEN som fanns med i första editionen 1907-01 är här utelämnad.
b: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 15. Andra editionen av 1907-01. Bunden upplaga av okänt utseende. Pris 2,00.
Kommentar: Belagd i annons i 1910-02a, s288 samt i Svensk Bokkatalog.

1910-02 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
a
: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 16. Andra editionen av 1907-02. Vitt häftat omslag 133×203 med svart och rött tryck. Omslagsill av David Ljungdahl. D1842a. 279(288)s. Pris 1,00. Innehåll BERY COPP SILV YELL STOC GLOR MUSG REIG CROO RESI GREE.
Titelblad: PRIVATDETEKTIVEN/SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/ANDRA SERIEN/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN AF TOM WILSO (sic!)/SVENSK BILLIGHETSUPPLAGA./STOCKHOLM,/BJÖRCK & BÖRJESSON
Kommentar: Liksom 1907-02 saknar denna edition tryckår och kan (i motsats till 1910-01) vara en restupplaga med tillagda reklamsidor. Omslaget är tryckt 1909!
b: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 16. Andra editionen av 1907-02. Bunden upplaga av okänt utseende. Pris 2,00.
Kommentar: Belagd i annons i 1910-02a, s288 samt i Svensk Bokkatalog.

 Nordiska Förlagets utgåvor 1910-11. Variationer.

1910-03 EN STUDIE I RÖTT
1910-03aa
: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 2. Vitt häftat omslag 120×175 med trefärgstryck. Anonym omslagill. D1871a. 155(156)s. Pris 0,25. Innehåll STUD.
Titelblad: EN STUDIE I RÖTT/AV/A.CONAN DOYLE/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/AV/ELLEN RYDING/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET.
Kommentar: Tryckfelet ”egenska” (engelska) nederst på s9. Sid 156 saknar pagina. Omslagets baksida har text enl fig 4. Inlagan är tryckt på Boktryckeriet Gutenberg enl uppg på s4. Texten ”Nordiska Förlaget” på framsidan är 33 mm.
1910-03bb: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 2. I allt som 1910-03a.
Kommentar: Sid 156 är paginerad. Omslagets baksida har text enl fig 5. Texten ”Nordiska Förlaget” på framsidan är 39 mm.
c: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 2. Vitt häftat omslag 120×175 med trefärgstryck. Anonym omslagill. D1871a. 156s. Pris 0,25. Innehåll STUD.
Titelblad: EN STUDIE I RÖTT/(A STUDY IN SCARLET)/AV/A.CONAN DOYLE/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET.
Kommentar: Tryckfelet rättat och titelbladets text ändrad. Omslagets baksida har text enl fig 4. Inlagan är tryckt på C.P.Påhlsons Boktr. enl uppg på s4. Texten ”Nordiska Förlaget” på framsidan är 33 mm.
d: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 2. I allt som 1910-03c.
Kommentar: Omslagets baksida har text enl fig 5! Texten ”Nordiska Förlaget” på framsidan är 39 mm.
e: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 2. Brunt mjukt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. 156s. Pris 1,00. Innehåll som 1910-03b.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 1!
f: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 2. Brunt mjukt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. 156s. Pris 1,00. Innehåll som 1910-03c.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 2!
g: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 2. I allt som 1910-03a.
Kommentar: Omslagets baksida har text enl fig 5. Texten ”Nordiska Förlaget” på framsidan är 39 mm.

1911-01 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR
1911-01aa: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 7. Vitt häftat omslag 120×175 med trefärgstryck. Anonym omslagsill. D1852a. 158(160)s. Pris 0,25. Innehåll SCAN REDH IDEN BOSC FIVE.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES/ÄVENTYR/AV/A.CONAN DOYLE/FÖRSTA SAMLINGEN/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/STOCKHOLM,/NORDISKA FÖRLAGET.
Kommentar: Radavståndet på omslagets framsida i texten enl fig 6 är 2 mm och baksidans text bär rubriken ANMÄLAN.
1911-01bb: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 7. Innehåll som 1911-01a.
Kommentar: Radavståndet på omslagets framsida i texten enl fig 7 är 1 mm och baksidans text bär rubriken SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR.
c: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 7. Brunt mjukt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. 158(160)s. Pris 1,00. Innehåll som 1911-O1a.
Kommentar: Avståndet mellan ryggtextens två första rader är 3 mm. Ryggdekoren enl fig 2.
d: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 7. Brunt mjukt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Innehåll som 1911-01c.
Kommentar: Avståndet mellan ryggtextens två första rader är 1 mm. Ryggdekoren enl fig 2.
e: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 7. Orange hårt klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. 158(160)s. Pris 0,65. Innehåll som 1911-01a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.

1911-02 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR
1911-02aa
: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 23. Vitt häftat omslag 120×175 med trefärgstryck. Anonym omslagsill. D1852a. 189(192)s. Pris 0,25. Innehåll TWIS BLUE SPEC ENGR NOBL BERY.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES’/ÄVENTYR/AV/A.CONAN DOYLE/ANDRA SAMLINGEN/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET
Kommentar: Text på omslagets framsida enl fig 8.
1911-02bb: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 23. I allt som 1911-02a.
Kommentar: Text på omslagets framsida enl fig 9.
c: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 23. Brunt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. 189(192)s. Pris 1,00. Innehåll som 1911-02a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 2.
d: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 23. Orange hårt klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. 189(192)s. Pris 0,65. Innehåll som 1911-02a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.

1911-03 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR
1911-03aa
: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 33. Vitt häftat omslag 120×175 med trefärgstryck. Omslaqsill av sign ”HB”. Anonym ill på titelbladet. D1852a. 178(192)s. Pris 0,25. Innehåll COPP SILV YELL STOC GLOR MUSG. Titelblad: SHERLOCK HOLMES’/ÄVENTYR/AV/A.CONAN DOYLE/TREDJE SAMLINGEN/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET
b: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 33. Brunt mjukt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Omslagsill från 1911-03a inklistrad som frontespis. 178(192)s. Pris 1,00. Innehåll som 1911-03a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.
c: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 33. Brunt mjukt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Frontespis som 1911-03b. 178(192)s. Pris 1,00. Innehåll som 1911-03a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 2.
d: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 33. Orange hårt klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Omslaqsill från 1911-03a inklistrad som frontespis. 178(192)s. Pris 0,65. Innehåll som 1911-03a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.

1911-04 DE FYRAS TECKEN
a
: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Vitt häftat omslag 120×175 med trefärgstryck. Omslagsill av sign ”HB”. D1818a. 160s. Pris 0,25. Innehåll SIGN.
Titelblad: DE FYRAS TECKEN/(THE SIGN OF FOUR)/AV/A.CONAN DOYLE/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET
Kommentar: Insidan av bakre omslaget (s161) saknar text. Avståndet från bildramens nederkant till texten ”Stockholm” på framsidan är 5 mm.
b: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Innehåll som 1911-04a. Häftad.
Kommentar: Insidan av bakre omslaget (s161) har reklamtext. Omslagets framsida saknar punkt efter ordet ”kr”. Avståndet från bildramens nederkant till texten ”Stockholm” på framsidan är 10 mm. Prisangivelserna ”65” och ”1” i framsidans nedre högra hörn skrivs med gemena siffror.
1911-04cc: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Innehåll som 1911-04a. Häftad.
Kommentar: Insidan av bakre omslaget (s161) har reklamtext. Omslagets framsida har punkt efter ordet ”kr”. Jfr 1911-04b. Avståndet från bildramens nederkant till texten ”Stockholm” på framsidan är 10 mm. Prisangivelserna ”65” och ”1” i framsidans nedre högra hörn skrivs med gemena siffror.
d: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Brunt mjukt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Omslagsill från 1911-04a inklistrad som frontespis. 160s. Pris 1,00. Innehåll som 1911-04a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.
e: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Orange hårt klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Omslagsill från 1911-04a inklistrad som frontespis. 160s. Pris 0,65. Innehåll som 1911-04a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.
1911-04ff: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Innehåll som 1911-04a.
Kommentar: Insidan av bakre omslaget (s161) har reklamtext. Omslagets framsida har punkt efter ordet ”kr”. Avståndet från bildramens nederkant till texten ”Stockholm” på framsidan är 5 mm. Prisangivelserna ”65” och ”1” i framsidans nedre högra hörn skrivs med versala siffror.
g: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Innehåll som 1911-04a.
Kommentar: Omslaget som 1911-04f, men priset är höjt till 35 öre enl av förlaget påklistrad lapp.
h: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 41. Innehåll som 1911-04a.
Kommentar: Omslaget som 1911-04f, men förlagsnamn och prisuppgift på framsidan är överklistrat med lapp med texten ”MALMÖ / AKTIEBOLAGET RASMUSSON & HANSÉN”. (Rasmusson & Hansén var ett konkurrerande bokförlag i Malmö.)

1911-05 SHERLOCK HOLMES’ ÄVENTYR
1911-05aa
: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-böcker nr 51. Vitt häftat omslag 120×175 med trefärgstryck. Omslagsill av sign ”HB”. Anonym ill på titelbladet. D1852a. 181(192)s. Pris 0,25. Innehåll REIG CROO RESI GREE NAVA FINA.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES’/ÄVENTYR/AV/A.CONAN DOYLE/FJÄRDE SAMLINGEN/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET
b: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-serie nr 51. Mjukt brunt grängat klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Omslagsill från 1911-05a inklistrad som frontespis. 181(192)s. Pris 1.00. Innehåll som 1911-05a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.
c: Nordiska Förlaget, Stockholm. Nordiska Förlagets 25-öres-serie nr 51. Orange hårt klotband 120×172 med guldtryck på ryggen. Omslagsill från 1911-05a inklistrad som frontespis. 181(192)s. Pris 0,65. Innehåll som 1911-05a.
Kommentar: Ryggdekoren enl fig 3.

1912-01 BASKERVILLES HUND
1912-01aa
: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 11. Vitt häftat omslag 118×177 med flerfärgstryck. Omslagsill av Carl-Axel Krawe. D1789a. 159(160)s. Pris 0,25. Innehåll HOUN. Titelblad: CONAN DOYLE/BASKERVILLES/HUND/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/AV/H.FLYGARE/B W/STOCKHOLM 1912/B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG
Kommentar: Texten ”Pris 25 öre” på omslagets framsida står på jämn rad med punkt efter ”öre”. Ryggtextens ”N:o 11” och ”Conan” har ett mellanrum av 8 mm.
1912-01bb: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 11. Innehåll som 1912-01a. Häftad.
Kommentar: Siffrorna ”25” i texten ”Pris 25 öre” på omslagets framsida hänger under raden. Punkt saknas efter ”öre”. Ryggtextens ”N:o 11” och ”Conan” har ett mellanrum av 11 mm.
c: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 11. Rött hårt klotband 115×172 med guldtryck på rygg och framsida. Vit jacket med brunt tryck och avklippta hörn och samma omslagsill av Krawe som på 1912-01a. 159(160)s. Pris 0,65. Innehåll som 1912-01a.

1913-01 DE FYRAS TECKEN
1913-01
Björck & Börjesson, Stockholm. B & B:s Romanbibliotek. Ny serie 4. Femte editionen av 1891-01. Vitt häftat omslag 135×202 med rött och svart tryck. Omslagsill av Victor Andrén. D1819a. 120s. Pris 0,50. Övers av Walborg Hedberg. Innehåll SIGN. Titelblad: DE FYRAS TECKEN/DETEKTIV-ROMAN/AF/A.CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/STOCKHOLM/BJÖRCK & BÖRJESSON

1914-01 DEN GULDBÅGADE PINCENEZEN JÄMTE ANDRA DETEKTIVHISTORIER
a
: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 134. Vitt häftat omslag 117×177 med flerfärgstryck. Omslagsill av Simon Gate. D1828a. 128s. Pris 0,25. Övers av Hanny Flygare. Innehåll GOLD MISS ABBE. Titelblad: A.CONAN DOYLE/DEN GULDBÅGADE/PINCENEZEN/JÄMTE ANDRA DETEKTIV-/HISTORIER/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/B W/STOCKHOLM 1914./B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG
b: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 134. Rött hårt klotband 115×172 med guldtryck på rygg och framsida. 128s. Pris 0,65. Innehåll som 1914-01a.
Kommentar: Ev jacket okänt.

1914-02 EN DIPLOMATISK HEMLIGHET JÄMTE ANDRA DETEKTIVHISTORIER
1914-02aa
: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 136. Vitt häftat omslag 117×177 med flerfärgstryck. Omslagsill av Simon Gate. D1805a. 128s. Pris 0,25. Övers av Hanny Flygare. Innehåll SECO NORW 3STU.
Titelblad: A.CONAN DOYLE/EN DIPLOMATISK/HEMLIGHET/JÄMTE ANDRA DETEKTIV-/HISTORIER/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/B W/STOCKHOLM 1914./B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG
b: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 136. Rött hårt klotband 115×172 med guldtryck på rygg och framsida. 128s. Pris 0,65. Innehåll som 1914-02a.
Kommentar: Ev jacket okänd.

1914-03 DE DANSANDE FIGURERNA
1914-03aa
: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 139. Vitt häftat omslag 117×177 med flerfärgstryck. Omslagsill av Simon Gate. D1802a. 125(127)s. Pris 0,25. Övers av Hanny Flygare. Innehåll DANC SOLI SIXN EMPT.
Titelblad: A.CONAN DOYLE/DE DANSANDE/FIGURERNA/DETEKTIVBERÄTTELSER/B W/STOCKHOLM 1914./B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG
b: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 139. Rött hårt klotband 115×172 med guldtryck på rygg och framsida. 125(127)s. Pris 0,65. Innehåll som 1914-03a.
Kommentar: Ev jacket okänd.

1914-04 DET FÖRSVUNNA BARNET M.FL.DETEKTIVHISTORIER
1914-04aa
: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 155. Vitt häftat omslag 117×177 med flerfärgstryck. Omslagsill av Simon Gate. D1813a. 127s. Pris 0,25. Övers av Hanny Flygare. Innehåll PRIO BLAC CHAS.
Titelblad: A.CONAN DOYLE/DET FÖRSVUNNA/BARNET/M.FL. DETEKTIVHISTORIER/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/B W/STOCKHOLM 1914./B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG
Kommentar: En förteckning av böcker på omslagets baksida börjar med N:o 101.
b: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 155. Innehåll som 1914-04a. Häftad.
Kommentar: Förteckningen på omslagets baksida börjar med N:ris 102-103.
c: B.Wahlströms Förlag, Stockholm. B.Wahlströms 25 öres-böcker N:o 155. Rött hårt klotband 115×172 med guldtryck på rygg och framsida. 129s. Pris 0,65. Innehåll som 1914-04a.
Kommentar: Ev jacket okänd.

1914-05 FÖRFÖLJD
a-d
: Andersson & Clausson Bokförlag, Malmö. Vårt bibliotek, samling I, häftena 27-30. Femte editionen av 1893-02. 4 gula uniforma pappershäften ca 140×200 med svart och rött tryck. Anonym omslagsill. D1811a. 120s(32+32+32+24). Pris 0,13 per häfte. Övers av ”B F”. Innehåll STUD.
Titelblad: FÖRFÖLJD/ROMAN/AV/A.CONAN DOYLE/FÖRF.TILL ”DE FYRAS TECKEN”./ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/”A STUDY IN SCARLET”/ANDERSSON & CLAUSSON BOKFÖRLAG. MALMÖ 1914
e: Andersson & Clausson Bokförlag, Malmö. Häftad samlingsutgåva av 1914-05a-d. Pris 1,00. Gult omslag med rött tryck.

1914-06 SELECTED ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
a
: Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Andra editionen, andra tryckningen. Blågrått melerat mjukt klotband 125×192 med svart tryck och rundade hörn. 133s. Pris 1,75. Innehåll och titelblad som 1907-06.
Kommentar: Andra tryckningen har ej särskilt angivits men 11 tryckfel från 1907-06 har blivit rättade och ett tillägg gjorts. Till boken hör en lös radmätare av kartong.
b: Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Andra editionen, andra tryckningen. Ljusbrunt klotband 125×192. I övrigt som 1914-06a.
c: Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Andra editionen, andra tryckningen. Ljusblått svagt grängat mjukt pappband 125×192 med svart tryck och rundade hörn. 133s. Pris 1,50. Innehåll och titelblad som 1914-06a.
Kommentar: Omslagets framsida har monogrammet ABF dvs Albert Bonniers Förlag! På omslaget, till skillnad mot på titelbladet, stavas ”av” med v.
1914-06dd: Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Andra editionen, andra tryckningen. Vinrött grängat mjukt pappband 125×192 med svart tryck och rundade hörn. Innehåll och titelblad som 1914-06a.
Kommentar: Omslagets typografi som 1914-06c.

1914-07 A STUDY IN SCARLET
a
: F.C.Askerbergs Bokförlagsaktiebolag, Uppsala. Askerbergs skoleditioner. Beige häftat omslag 120×180 med svart tryck. D1885a. 139s. Pris 1,80. Innehåll STUD.
Titelblad: ASKERBERGS SKOLEDITIONER/A STUDY IN SCARLET/BY/SIR A.CONAN DOYLE/MED ANMÄRKNINGAR/AV/HUGO HULTENBERG/LEKTOR VID HÖGRE REALLÄROVERKET/PÅ NORRMALM/1862/FCA/UPPSALA/F.C.ASKERBERGS BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAG
1914-07bb: F.C.Askerbergs Bokförlagsaktiebolag, Uppsala. Askerbergs skoleditioner. Beige kartongband 120×180 med svart tryck och brun klotrygg. Pris 2,30. I övrigt som 1914-07a.

1915-01 ÄFVENTYRET MED DJÄFVULSFOTROTEN JÄMTE ANDRA SHERLOCK HOLMES-HISTORIER
1915-01
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr VIII. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och rött tryck. Omslagsill av Joseph Simpson. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1782a. 142(144)s. Pris 2,00. Innehåll DEVI REDC LADY DYIN.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR/VIII/ÄFVENTYRET MED/DJÄFVULSFOTROTEN/JÄMTE ANDRA/SHERLOCK HOLMES-HISTORIER/AF/A.CONAN DOYLE/BEMYNDIGAD ÖFVERSÄTT-/NING FRÅN ENGELSKAN AF/H.FLYGARE/H G/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG

1916-01 FASANS DAL
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äventyr IX. Vitt häftat omslag 125×190 med svart och rött tryck. Omslagsill av Ingeborg Uddén. D1807a. 223s. Pris 3,00. Innehåll VALL.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄVENTYR/IX/FASANS DAL/EN NY SHERLOCK HOLMES-HISTORIA/AV/A.CONAN DOYLE/BEMYND.ÖVERSÄTTNING/FRÅN ENGELSKAN AV/H.FLYGARE/H G/ STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG

1917-01 ORDLISTA TILL ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Första editionen, andra tryckningen. Gult häftat omslag 125×195. 33s. Pris 0,60. Titelblad: ORDLISTA/TILL ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/UTGIVNA AV/LEKTOR C.A.RINGENSON/UTARBETAD AV/ERIK LEVIN/E.O.LÄRARE VID NORRKÖPINGS HÖGRE ALLM.LÄROVERK/BEIJERS BOKFÖRLAGS-/AKTIEBOLAG STOCKHOLM/STOCKHOLM/BEIJERS BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAG

1917-02 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR
a-b
: N.Fr.Hansen Publishing Co, Cedar Rapids, Iowa, USA. Vol 1 och 2. 258s. Innehåll och titelblad okänt.
Kommentar: Ej sett. Tryckår osäkert. Tidigast belagd i annons i Qvinnan och Hemmet, Cedar Rapids, USA, november 1917 i bilagan Vårt Bibliotek s16.

1918-01 EN STUDIE I RÖTT
1918-01
Nordiska Förlaget, Stockholm. Nr 7. Beige häftat grängat omslag 125×190 med svart tryck. Påklistrad omslagsill i flerfärg av Petter Lindroth. D1872a. 192s. Pris 0,95. Innehåll STUD.
Titelblad: EN STUDIE I RÖTT/(A STUDY IN SCARLET)/AV/A.CONAN DOYLE/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/NF/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET

1918-02 DE FYRAS TECKEN
1918-02
Nordiska Förlaget, Stockholm. Nr 9. Beige häftat grängat omslag 125×190 med svart tryck. Påklistrad omslagsill i flerfärg av Petter Lindroth. D1820a. 192s. Pris 0,95. Innehåll SIGN.
Titelblad: DE FYRAS TECKEN/(THE SIGN OF FOUR)/AV/A.CONAN DOYLE/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/AV/ELLEN RYDING/NF/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET

1918-03 RÖDA LIGAN
1918-03
Nordiska Förlaget, Stockholm. Nr 17. Beige häftat grängat omslag 125×190 med svart tryck. Påklistrad omslagsill i flerfärg av Petter Lindroth. D1847a. 190s. Pris 0,95. Övers av Ellen Ryding. Innehåll REDH SCAN IDEN BOSC FIVE.
Titelblad: RÖDA LIGAN/DETEKTIVBERÄTTELSER/AV/A.CONAN DOYLE/FÖRSTA SAMLINGEN/AV/SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR/NF/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET

1918-04 BERYLLKRONAN
1918-04
Nordiska Förlaget, Stockholm. Nr 19. Beige häftat grängat omslag 125×190 med svart tryck. Påklistrad omslagsill i flerfärg av Petter Lindroth. D1800a. 222s. Pris 0,95. Övers av Ellen Ryding. Innehåll BERY TWIS BLUE SPEC ENGR NOBL.
Titelblad: BERYLLKRONAN/DETEKTIVBERÄTTELSE/AV/A.CONAN DOYLE/ANDRA SAMLINGEN/AV/SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR/NF/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET

1918-05 DET GULA ANSIKTET
1918-05
Nordiska Förlaget, Stockholm. Nr 21. Beige häftat grängat omslag 125×190 med svart tryck. Påklistrad omslagsill i flerfärg av Petter Lindroth. D1826a. 192s. Pris 0,95. Övers av Ellen Ryding. Innehåll YELL COPP SILV GLOR MUSG STOC.
Titelblad: DET GULA ANSIKTET/DETEKTIVBERÄTTELSER/AV/A.CONAN DOYLE/TREDJE SAMLINGEN AV SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR/NF/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET

1918-06 PROBLEMET
1918-06
Nordiska Förlaget, Stockholm. Nr 23. Beige häftat grängat omslag 125×190 med svart tryck. Påklistrad omslagsill i flerfärg av Petter Lindroth. D1846a. 192s. Pris 0,95. Övers av Ellen Ryding. Innehåll FINA REIG CROO RESI GREE NAVA.
Titelblad: PROBLEMET/DETEKTIVBERÄTTELSER/AV/A.CONAN DOYLE/FJÄRDE SAMLINGEN AV SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR/NF/STOCKHOLM/NORDISKA FÖRLAGET

1918-07 DE FEM APELSINKÄRNORNA i Mumien
Holmquists Boktr.Förlag, Stockholm. Holmquists Bokförlags 60öresböcker. Vitt häftat omslag ca 120×180 med flerfärgstryck. Anonym omslagsill. Sid 96-127 av 127. Pris 0,60. Innehåll (2 andra Doylehistorier) FIVE.
Titelblad: CONAN DOYLE/MUMIEN/ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/AV M.B./HB/F/HOLMQUISTS BOKTR./FÖRLAG, STOCKHOLM

1918-08 SHERLOCK HOLMES’ UPPTÄCKTER
N.Fr.Hansen Publishing Co, Cedar Rapids, Iowa, USA. Omslag okänt. 12 anonym ill efter Sidney Paget. 160s. Pris US$ 0,10. Innehåll BLUE SILV MUSG STOC. Titelbladet okänt.
Kommentar: Ej sett. Tryckåret osäkert. Tidigast belagd som nytryck i annons i Qvinnan och Hemmet, Cedar Rapids, USA, mars 1918, s51 under titeln Den blå karbunkeln. Jfr 1930-05. Priset indikerar ett enklare utförande än 1907-08. Andra editionen?

1919-01 FASANS DAL
N.Fr.Hansen Publishing Co, Cedar Rapids, Iowa, USA. Omslag okänt. Pris US$ 1,20. Innehåll och titelblad okänt.
Kommentar: Ej sett. Tryckåret osäkert. Tidigast belagd i annons i Qvinnan och Hemmet, Cedar Rapids, USA, september 1919, s232 som ”Ny Sherlock Holmes historia”.

1919-02 DE FYRAS TECKEN
N.Fr.Hansen Publishing Co, Cedar Rapids, Iowa, USA. Omslag okänt. 160s. Pris US$ 0.25. Innehåll SIGN. Titelbladet okänt.
Kommentar: Ej sett. Tryckåret osäkert. Tidigast belagd i annons i Qvinnan och Hemmet, Cedar Rapids, USA, december 1919, s336.

1919-03 EN MYSTISK PATIENT i Vad kvinnan vill…
Holmquists Boktr.Förlag, Stockholm. Holmquists Bokförlags 60öresBöcker. Vitt häftat omslag ca 120×180 med flerfärgstryck. Anonym omslagsill. Sid 107-128 av 128. Pris 0,60. Innehåll (Sju icke-Holmesnoveller av Doyle) RESI
Titelblad: CONAN DOYLE/VAD KVINNAN/VILL …/OCH ANDRA BERÄTTELSER/ÖVERSÄTTNING AV M.B/(förlagsmärke=) HB/F/HOLMQUISTS BOKTR./FÖRLAG, STOCKHOLM.

1 kommentar »

  1. Mattias said

    Den anonyme omslagsillustratören ”HB” är kanske Harry Bergman? Kungliga Biblioteket anger att signaturen användes av Harry Bergman. Tyvärr hittar jag inga personuppgifter men KB listar bland annat valaffischer från 1930-talet som har tecknats av Harry Bergman.
    http://www.kb.se/samlingarna/Vardagstryck/Affischer-i-samlingarna/affischkonstnarer/

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: