Böcker 1920-1929

1923-01 BRONS GÅTA JÄMTE ANDRA SHERLOCK HOLMES-HISTORIER
1923-01
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äventyr IX. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och rött tryck. Omslagsill av A.Gilbert. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1801a. 164s. Pris 2,50. Innehåll THOR MAZA CREE Gamla brev om Sherlock Holmes LAST.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄVENTYR/IX/BRONS GÅTA/JÄMTE ANDRA/SHERLOCK HOLMES-HISTORIER/AV/A.CONAN DOYLE/BEMYNDIGAD ÖVERSÄTT-/NING FRÅN ENGELSKAN AV/H.FLYGARE OCH/M.LINDQVIST/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
Kommentar: Bör vara: Min vän privatdetektivens äventyr X! Jfr 1916-01.

1923-02 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR. I.
B.Wahlströms Förlag, Stockholm. Ungdomsbiblioteket nr 158. Vitt klammerhäftat omslag 157×220 med rött och blått tryck. Omslagsill av David Ljungdahl. D1853a. 48s. Pris 0,60. Innehåll EMPT DANC SOLI. Titelblad: SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR.I./A.CONAN DOYLE/DE DANSANDE/FIGURERNA/JÄMTE FLERA DETEKTIVBERÄTTELSER FRÅN ENGELSKAN/AV/OSCAR NACHMAN/BW/STOCKHOLM 1923/B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG

1923-03 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR. II.
B.Wahlströms Förlag, Stockholm. Ungdomsbiblioteket nr 160. Vitt klammerhäftat omslag 157×220 med rött och blått tryck. Omslagsill av David Ljungdahl. D1853a. 48s. Pris 0,60. Innehåll GOLD ABBE SIXN.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR.II./A.CONAN DOYLE/DEN GULDBÅGADE PINCENEZEN/JÄMTE FLERA DETEKTIVBERÄTTELSER/FRÅN ENGELSKAN/AV/OSCAR NACHMAN/BW/STOCKHOLM 1923/B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG

1924-01 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR. III.
B.Wahlströms Förlag, Stockholm. Ungdomsbiblioteket nr 162. Vitt klammerhäftat omslag 157×220 med rött och blått tryck. Omslagsill av David Ljungdahl. D1853a. 48s. Pris 0,60. Innehåll BLUE BLAC SECO.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR.III./A.CONAN DOYLE/DEN BLÅA KAR-/BUNKELN/JÄMTE FLERA DETEKTIVBERÄTTELSER/FRÅN ENGELSKAN/AV/OSCAR NACHMAN/BW/STOCKHOLM 1924/B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG

1924-02 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR. IV.
B.Wahlströms Förlag, Stockholm. Ungdomsbiblioteket nr 164. Vitt klammerhäftat omslag 157×220 med rött och blått tryck. Omslagsill av David Ljungdahl. D1853a. 48s. Pris 0,60. Innehåll BERY NORW MISS.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR.IV./A.CONAN DOYLE/SMARAGD-/KRONAN/JÄMTE FLERA DETEKTIVBERÄTTELSER/FRÅN ENGELSKAN/AV/OSCAR NACHMAN/BW/STOCKHOLM 1924/B.WAHLSTRÖMS FÖRLAG

1924-03 BASKERVILLES HUND
1924-03
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Femte editionen av 1902-01. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och gult tryck. Anonym omslagsill. D1790a. 176s. Pris 2,25. Innehåll HOUN.
Titelblad: BASKERVILLES HUND/AV/CONAN DOYLE/ÖVERS.FRÅN ENGELSKAN AV H.FLYGARE/FJÄRDE UPPLAGAN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG

1924-04 HUSET VID CAULFIELD GARDENS
a
: Holmquists Boktryckeris Förlag, Stockholm. Vitt häftat omslag 140×190 med tryck i flerfärg. Omslagsill av Carl-Axel Krawe. D1830a. 156(157)s. Pris 1,50. Innehåll BRUC WIST PRIO.
Titelblad: A.CONAN DOYLE/HUSET VID CAULFIELD/GARDENS/ÖVERSÄTTNING AV/O.NACHMAN/HBF/STOCKHOLM/HOLMQUISTS BOKTRYCKERIS/FÖRLAG
Kommentar: Omslagsill är plagierad på A Twidles orignalill i Strand Magazine.
1924-04bb: Holmquists Boktryckeris Förlag, Stockholm. Brunt kartongband 142×187 med svart tryck. 156(157)s. Innehåll som 1924-04a.

1925-01 HISTORIEN OM SVARTE PETER i Mörka slottet
Holmquists Boktryckeris Förlag, Stockholm. Vitt häftat omslag 127×198 med tryck i flerfärg. Anonym omslagsill. D1829a. Sid 133-160 av 160. Pris 1,60. Övers av Oscar Nachman. Innehåll 4 ”Brigadier Gerard stories” BLAC.
Titelblad: CONAN DOYLE/MÖRKA SLOTTET/ÖVERSÄTTNING AV/A.BERG/ANDRA UPPLAGAN/HBF/STOCKHOLM/HOLMQUISTS BOKTRYCKERIS/FÖRLAG
Kommentar: Bokens första edition 1918 innehöll ej BLAC.

1925-02 ORDLISTA TILL ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Andra editionen, första tryckningen. Grått häftat omslag 130×190. 33s. Pris 0,60.
Titelblad: ORDLISTA/TILL/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/UTGIVNA AV/C.A.RINGENSON/LEKTOR/UTARBETAD AV/ERIK LEVIN/E.O.LÄRARE VID NORRKÖPINGS HÖGRE ALLM.LÄROVERK/ANDRA UPPLAGAN/1837/AB/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG

1925-03 ORDLISTA TILL ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Andra editionen, andra tryckningen. 33s. Pris 0,60. Omslag och titelblad okända.
Kommentar: Belagd i Kungl Bibliotekets katalog. Saknas hos KB och Bonniers.

1925-04 A STUDY IN SCARLET
a
: C.E.Fritzes Bokförlags Aktiebolag, Stockholm. Modern English Authors III. Orange häftat omslag 120×190 med svart tryck. D1885a. 135s. Pris 1,50. Innehåll STUD.
Titelblad: MODERN ENGLISH AUTHORS/III./A STUDY IN SCARLET/BY/SIR A.CONAN DOYLE/MED ANMÄRKNINGAR/AV/LEKTOR HUGO HULTENBERG/ANDRA UPPLAGAN/CEFB/STOCKHOLM/C.E.FRITZES BOKFÖRLAGS AKTIEBOLAG
1925-04bb: C.E.Fritzes Bokförlags Aktiebolag, Stockholm. Modern English Authors III. Orange kartongband 120×182 med röd klotrygg och svart tryck. Pris 2,25. I övrigt som 1925-04a.
Kommentar: Ryggtext saknas.

1926-01 SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR
1926-01aa
: Nutidens Förlags A.-B., Stockholm. Vitt häftat omslag 130×195 med tryck i flerfärg. Anonym omslagsill. 6 ill av Gustav Lannmark. D1854a. 271s. Pris 3,00. Innehåll Anonymt förord STUD WIST BRUC RESI SOLI GREE.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES/ÄVENTYR/ÖVERSATT AV OSCAR NACHMAN/NF/AB/NUTIDENS FÖRLAGS A.-B./STOCKHOLM
Kommentar: Rygg och baksida har blått tryck.
b: Nutidens Förlags A.-B., Stockholm. Som 1926-01a men på rygg och baksida är trycket gråsvart.
c: Nutidens Förlags A.-B., Stockholm. Ljusblått klotband 127×187 med guldtryck på ryggen. Omslagsill från 1926-01a inklistrad som frontespis. I övrigt som 1926-01a. Pris okänt.
d: Nutidens Förlags A.-B., Stockholm. Gult klotband 127×187 med guldtryck på ryggen. I övrigt som 1926-01a. Omslagsill från 1926-01a inklistrad.

1927-01 EN STUDIE I RÖTT
Åhlén & Åkerlunds Förlag, Stockholm. AFA:s Röda Bibliotek. Rött ripsklotband 130×174 med guldtryck på framsida och rygg. Vit jacket med svart text och anonym ill i rött tryck. D1873a. 221s. Pris 1,45. Innehåll STUD.
Titelblad: EN STUDIE I RÖTT/(A STUDY IN SCARLET)/AV/A.CONAN DOYLE/ÖVERSÄTTNING FRÅN/ENGELSKA ORIGINALET/AV/ELLEN RYDING/Å&Å/STOCKHOLM/ÅHLÉN & ÅKERLUNDS FÖRLAG

1928-01 HUSET VID CAULFIELD GARDENS
Holmquists Boktryckeris Förlag, Stockholm. Vitt häftat omslag 132×196 med tryck i flerfärg. Omslagsill av Carl-Axel Krawe. D1831a. 176s. Pris 3,50. Innehåll BRUC WIST PRIO The Man with the Watches.
Titelblad: CONAN DOYLE/HUSET VID CAULFIELD/GARDENS/FRÅN ENGELSKAN AV O.NACHMAN/HBF/STOCKHOLM/HOLMQUISTS BOKTRYCKERIS/FÖRLAG

1928-02 EN STUDIE I RÖTT/HIS LAST BOW NÅGRA SHERLOCK HOLMES-MINNEN/De landsflyktiga
a
: Världslitteraturens Förlag, Malmö. Brunt halvfranskt skinnband 125×188 med guldtryck på ryggen. Sambindning. D1874a, D1838a. 123s+194s+(318s). Innehåll Förord av Einar Nylén STUD WIST CARD REDC BRUC DYIN LADY DEVI LAST The Refugees.
Titelblad 1: EN STUDIE I RÖTT/AV/A.CONAN DOYLE/OAVKORTAD ÖVERSÄTTNING DIREKT FRÅN/ENGELSKA ORIGINALET AV/VIKTOR OLSSON/VF/MALMÖ/VARLDSLITTERATURENS FÖRLAG
Titelblad 2: HIS LAST BOW/NÅGRA SHERLOCK HOLMES=MINNEN/AV/A.CONAN DOYLE/OAVKORTAD ÖVERSÄTTNING DIREKT FRÅN/ENGELSKA ORIGINALET AV/VIKTOR OLSSON/VF/MALMÖ/VÄRLDSLITTERATURENS FÖRLAG
Kommentar: Ryggtext: CONAN DOYLE/EN STUDIE I RÖTT/HIS LAS BOW/DE LANDSFLYKTIGA
b: Världslitteraturens Förlag, Malmö. Brunt halvfranskt skinnband 125×188 med ryggtext i gröna fält. I övrigt som 1928-02a.
Kommentar: Ryggtext: EN STUDIE I RÖTT/HIS LAST BOW/DE LANDSFLYKTIGA/CONAN DOYLE

1928-03 DE FYRAS TECKEN
1928-03
Aftonbladets Tryckeri, Stockholm. Sjätte editionen av 1891-01. Vitt halvstyvt kartongomslag 143×209 med svart och ljusblått tryck. Omslagsill och 20 ill av Gunnar Håkansson. D574b. 120s. Pris 1,50. Övers av Walborg Hedberg. Innehåll SIGN.
Titelblad: DE FYRAS TECKEN/AV/A.CONAN DOYLE/STOCKHOLM 1928, AFTONBLADETS TRYCKERI
Kommentar: Bokens text anges tryckt 1928 men omslaget daterat 1929.

1928-04 SHERLOCK HOLMES’ UPPTÄCKTER
N.Fr.Hansen Publishing Co, Cedar Rapids, Iowa, USA. Omslaget okänt. 12 anonyma ill efter Sidney Paget. 160s. Pris US$ 0,25. Innehåll BLUE SILV MUSG STOC. Titelbladet okänt.
Kommentar: Ej sett. Tryckåret osäkert. Tidigast belagd som nytryck i annons i Qvinnan och Hemmet, Cedar Rapids, USA, januari 1928, s5, under titeln Den blå karbunkeln. Jfr 1918-08 och 1930-05. Tredje editionen?

1929-01 SHERLOCK HOLMES’ BRAGDER
1929-01aa
: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och brunt tryck. Omslagsill av Gunnar Lindvall. D1863a. 286s. Pris 2,75. Övers av ”O.S.”. Innehåll SPEC REDH BOSC TWIS SCAN FIVE BERY ENGR BLUE COPP.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES’/BRAGDER/AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING/FRÅN ENGELSKAN/FÖRSTA DELEN:/DET SPRÄCKLIGA BANDET/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
b: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Kartongband 125×195 i tegelrött papper med svarta tecken, beiga hörn och klotrygg med tryck i guld. Främre omslaget från 1929-01a inbundet. Pris 4,75. I övrigt som 1929-01a.

1929-02 SHERLOCK HOLMES’ BRAGDER
1929-02aa
: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och brunt tryck. Omslagsill av Gunnar Lindvall. D1863a. 291s. Pris 2,75. Övers av ”O.S.”. Innehåll IDEN SILV CARD YELL STOC GLOR MUSG NOBL REIG CROO RESI GREE.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES’/BRAGDER/AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING/FRÅN ENGELSKAN/ANDRA DELEN:/DEN FÖRSVUNNE BRUDGUMMEN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
b: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Kartongband 125×195 i tegelrött papper med svarta tecken, beiga hörn och klotrygg med tryck i guld. Främre omslaget från 1929-02a inbundet. Pris 4,75. I övrigt som 1929-02a.

1929-03 SHERLOCK HOLMES’ BRAGDER
1929-03aa
: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och brunt tryck. Omslagsill av Gunnar Lindvall. D1863a. 313s. Pris 2,75. Övers av Hanny Flygare. Innehåll GOLD EMPT NORW DANC SOLI PRIO BLAC CHAS SIXN 3STU MISS ABBE.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES’/BRAGDER/AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING/FRÅN ENGELSKAN/TREDJE DELEN:/DEN GULDBÅGADE PINCENÉEN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
b: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Kartongband 125×195 i tegelrött papper med svarta tecken, beiga hörn och klotrygg med tryck i guld. Främre omslaget från 1929-03a inbundet. Pris 4,75. I övrigt som 1929-03a.

1929-04 SHERLOCK HOLMES’ BRAGDER
1929-04aa
: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och brunt tryck. Omslagsill av Gunnar Lindvall. D1863a. 294s. Pris 2,75. Övers av Hanny Flygare och M Lindqvist. Innehåll REDC SECO WIST BRUC DEVI LADY THOR MAZA CREE LAST.
Titelblad: CONAN DOYLE/SHERLOCK HOLMES’/BRAGDER/AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING/FRÅN ENGELSKAN/FJÄRDE DELEN:/ÄVENTYRET MED RÖDA CIRKELN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
b: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Kartongband 125×195 i tegelrött papper med svarta tecken, beiga hörn och klotrygg med tryck i guld. Främre omslaget från 1929-04a inbundet. Pris 4,75. I övrigt som 1929-04a.

1929-05 SELECTED ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Albert Bonniers Förlag (Svenska Bokförlaget), Stockholm. Andra editionen, tredje tryckninge. Beige häftat halvstyvt omslag 130×195 med svart tryck. D1882a. 133s. Pris 1,50. Innehåll REDH IDEN BLUE STOC GREE.
Titelblad: SELECTED/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/MED FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR/UTGIVNA AV/C.A.RINGENSON/LEKTOR/ANDRA UPPLAGAN/1837/AB/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG/(SVENSKA BOKFÖRLAGET)
Kommentar: Till boken hör en lös radmätare av kartong.

1929-06 ORDLISTA TILL ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Albert Bonniers Förlag (Svenska Bokförlaget), Stockholm. Andra editionen, tredje tryckningen. Blågrått häftat omslag 130×195. 33s. Pris 0,60.
Titelblad: ORDLISTA/TILL/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/UTGIVNA AV/C.A.RINGENSON/LEKTOR/UTARBETAD AV/ERIK LEVIN/E.O.LÄRARE VID NORRKÖPINGS HÖGRE ALLM.LÄROVERK/ANDRA UPPLAGAN/1837/AB/STOCKHOLM/ALBERT BONNIERS FÖRLAG/(SVENSKA BOKFöRLAGET)

1929-07 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR
N.Fr.Hansen Publishing Co, Cedar Rapids, Iowa, USA. Omslag okänt. 192s. Pris US$ 0,25. Innehåll och titelblad okänt.
Kommentar: Ej sett. Tryckåret osäkert. Tidigast belagd i annons i Qvinnan och Hemmet, Cedar Rapids, USA, augusti 1929, s50. Jfr 1917-02.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: