Böcker 1900-1909

1900-01 DET PRICKIGA BANDET i På lediga stunder
a-b: Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. På lediga stunder band XIX. 2 ljusgröna uniforma pappershäften (nris 257A o 258A) 140×203 med mörkgrönt tryck. Anonym omslagsill. D1840a. 27s (s 677-688, 689-703). Pris 0,10 per häfte. Anonym övers. Innehåll SPEC.
Titelblad: CONAN DOYLE:/DET PRICKIGA BANDET.
1900-01cc: Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. På lediga stunder band XIX. Blågrått klotband 145×195 med relieftryck i silver. Anonym omslags­ill. Sid 677-703 av 732. Anonym övers. Innehåll SPEC.
Titelblad 1: PÅ LEDIGA STUNDER/EN UTVALD/ROMAN- OCH NOVELLSAMLING/AFSEDD FÖR FAMILJEKRETSEN/NITTONDE BANDET/HELSINGBORG/ALLERS FAMILJ-JOURNALS FÖRLAG/TRYCKT HOS ALLERS FAMILJ-JOURNALS TRYCKERI-AKTIEBOLAG/1900
Titelblad 2 (s677): CONAN DOYLE:/DET PRICKIGA BANDET.

1901-01 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES BRAGDER
Const Olofsons Förlag, Stockholm. ”Ur Londonpolisens annaler”. Ljusgrönt häftat omslag 145×226 med rött och mörkgrönt tryck. Omslagsill av ”L S” efter Sidney Paget. D1845a. 639s. Pris 6,00. Innehåll som 1899-1900-01.

1901-02 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES BRAGDER
a-d
: Stockholms Nya Bokförlag, Stockholm. ”Ur Londonpolisens annaler”. 4 häftade volymer i uniforma omslag 145×225. Del I: s1-176. Pris 1,75. Innehåll SILV SCAN REDH IDEN BLUE FIVE; Del II: s177-274. Pris 1,00. Innehåll BOSC TWIS SPEC; Del III: s275-468. Pris 2,00. Innehåll ENGR NOBL BERY COPP CARD YELL STOC GLOR; Del IV: s469-639. Pris 1,75. Innehåll MUSG REIG CROO RESI GREE NAVA FINA. Titelblad (del IV): UR LONDONPOLISENS ANNALER/PRIVAT-/DETEKTIVEN/SHERLOCK HOLMES/BRAGDER/AF/CONAN DOYLE/IV DELEN/STOCKHOLMS NYA BOKFÖRLAG.
Kommentar: Sviten ytterst rar. Häfte I belagt ha rosa omslag. Häfte IV finns med lila omslag på Uppsala Universitetsbibliotek och med gult omslag hos en privat samlare. ”Omslaqet tryckt å Segersvens Boktr.”. (Ferdinand Segersven). Jfr 1899-1900-01.

1902-01 BASKERVILLES HUND JÄMTE ÄNNU NÅGRA AF SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr III. (Vitt häftat omslag 125×195 med svart och brunt tryck. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1797a. 307(308)s. Pris 3,25. Innehåll HOUN NAVA FINA.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR III./BASKERVILLES HUND/JÄMTE ÄNNU NÅGRA AF SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE./ÖFVERS.FRÅN ENGELSKAN AF H.FLYGARE/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG.
Kommentar: Publicerad i april 1902. Första svenska editionen av HOUN.

1902-02 SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
a-c
: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr I. Andra editionen av 1893-01. I tre volymer. Ljusblå häftade uniforma omslag 125×195 med mörkblått tryck. Omslagsill av ”G L A” efter Sidney Pagets teckning till RESI. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1849a. 313s (s 1-96,97-192,193-313). Pris 1,00 per volym. Övers av ”O.S.”. Innehåll SPEC REDH IDEN BOSC TWIS SCAN FIVE BERY ENGR BLUE COPP. Titelblad: SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/ANDRA UPPLAGAN AF/”MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR”/FÖRSTA SERIEN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
Kommentar: På omslagens framsida anges resp HÄFTE 1, HÄFTE 2 och HÄFTE 3.
d: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr I. Andra editionen. En volym. Ljusblått häftat omslag 125×195 med mörkblått tryck. 313s. Pris 3,00. Omslag, innehåll och titelblad som 1902-02 a-c.

1902-03 SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
a-b
: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr II. Andra editionen av 1893-03. I två volymer. Ljusblå häftade uniforma omslag 125×195 med brunt tryck. Omslagsill av ”G L A” efter Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1850a. 263(264)s (s1-128,129-263(264)). Pris 1,25 per volym. Övers av ”O.S.”. Innehåll SILV CARD YELL STOC GLOR MUSG NOBL REIG CROO RESI GREE. Titelblad: SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/ANDRA UPPLAGAN AF/”MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR/ANDRA SERIEN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
Kommentar: På omslagens framsida anges resp HÄFTE 1 och HÄFTE 2.

1902-04 BASKERVILLES HUND JÄMTE ÄNNU NÅGRA AF SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr III. Andra editionen av 1902-01. Vitt häftat omslag 125×195 med svart och brunt tryck. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1797a. 307(308)s. Pris 3,25. Innehåll HOUN NAVA FINA.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR III./BASKERVILLES HUND/JÄMTE ÄNNU NÅGRA AF SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE./ÖFVERS.FRÅN ENGELSKAN AF H.FLYGARE./ANDRA UPPLAGAN./HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG.

1902-05 BERÄTTELSER OM SHERLOCK HOLMES i På lediga stunder
a-z: Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. På lediga stunder band XXVII. 25 vita uniforma pappershäften (nris 27A-51A) 137×202 med grönt tryck. Anonym omslagsill. 95 ill av Sidney Paget. D1799a. Pris 0,10 per häfte. Anonym övers. Innehåll Anonymt förord REDH BOSC TWIS BLUE FIVE ENGR NOBL COPP IDEN BERY SCAN.
Titelblad: A.CONAN DOYLE./BERÄTTELSER/OM/SHERLOCK HOLMES./VALD SAMLING.
1902-05åå: Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. På lediga stunder band XXVII. Blågrått klotband 145×195 med relieftryck i silver. Anonym omslagsill. 95 ill av Sidney Paget. Sid 1-331 av 571(572). Innehåll som 1902-05 a-z.
Titelblad 1: PÅ LEDIGA STUNDER/EN UTVALD/ROMAN- OCH NOVELLSAMLING/AFSEDD FÖR FAMILJEKRETSEN/TJUGOSJUNDE BANDET/HELSINGBORG/ALLERS FAMILJ-JOURNALS FÖRLAG/TRYCKT HOS ALLERS FAMILJ-JOURNALS TRYCKERI-AKTIEBOLAG/1902
Titelblad 2: A.CONAN DOYLE./BERÄTTELSER/OM/SHERLOCK HOLMES./VALD SAMLING.

1903-01 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. I.HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. I. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 50s. Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll EMPT.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./I./HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1903.

1903-02 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. I.HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. I. Andra editionen. Omslag, pris och innehåll som 1903-01.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./I./HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET./ANDRA UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1903.

1904-01 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. I.HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET
1904-01Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. I. Tredje editionen. Omslag, pris och innehåll som 1903-01.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./I./HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET./TREDJE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-02 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. I.HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. I. Fjärde editionen. Omslag, pris och innehåll som 1903-01.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./I./HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET./FJERDE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-03 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. I.HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. I. Femte editionen. Omslag, pris och innehåll son 1903-01.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./I./HISTORIEN OM DET TOMMA HUSET./FEMTE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-04 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. II.NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. II. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 54s. Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll NORW.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./II./ NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-05 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. II.NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. II. Andra editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-04.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./II./NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR./ANDRA UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-06 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. II.NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. II. Tredje editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-04.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./II./NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR./TREDJE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-07 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. II.NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. II. Fjärde editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-04.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./II./NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR./FJERDE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-08 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. II.NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. II. Femte editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-04.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./II./NORWOOD-BYGGMÄSTARENS ÄFVENTYR./FEMTE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-09 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. III.HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. III. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 57s. Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll DANC.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./III./HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-10 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. III.HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. III. Andra editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-09.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./III./HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA./ANDRA UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-11 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. III.HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. III. Tredje editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-09.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./III./HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA./TREDJE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-12 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. III.HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. III. Fjärde editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-09.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./III./HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA./FJERDE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-13 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. III.HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. III. Femte editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-09.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./III./HISTORIEN OM DE DANSANDE FIGURERNA./FEMTE UPPLAGAN./ HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-14 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. IV.DEN ENSAMME CYKLISTENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. IV. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 46s. Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll SOLI.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./IV./ DEN ENSAMME CYKLISTENS ÄFVENTYR./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-15 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. IV.DEN ENSAMME CYKLISTENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. IV. Andra editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-14.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./IV./DEN ENSAMME CYKLISTEN ÄFVENTYR./ANDRA UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-16 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. IV.DEN ENSAMME CYKLISTENS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. IV. Tredje editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-14.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./IV./DEN ENSAMME CYKLISTENS ÄFVENTYR./TREDJE UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-17 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. V.ÄFVENTYRET I PRIORY-SKOLAN
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. V. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 68s. Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll PRIO.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./V./ÄFVENTYRET I PRIORY-SKOLAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-18 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. V.ÄFVENTYRET I PRIORY-SKOLAN
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. V. Andra editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-17.
Titelblad: DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./V./ÄFVENTYRET I PRIORY-SKOLAN./ANDRA UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-19 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. VI.HISTORIEN OM SVARTE PETER. VII.CHARLES AUGUSTUS MILVERTONS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. VI, VII. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 87s (s1-47,49-87). Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll BLAC CHAS.
Titelblad (s1): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./VI./HISTORIEN OM SVARTE PETER./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.
Titelblad (s49): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./VII./CHARLES AUGUSTUS MILVERTONS ÄFVENTYR./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-20 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. VI.HISTORIEN OM SVARTE PETER. VII.CHARLES AUGUSTUS MILVERTONS ÄFVENTYR
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. VI, VII. Andra editionen. Omslag, pris och innehåll som 1904-19.
Titelblad (s1): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./VI./HISTORIEN OM SVARTE PETER./ANDRA UPPLAGAN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.
Titelblad (s49): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./VII./CHARLES AUGUSTUS MILVERTONS ÄFVENTYR./ANDRA UPPLAGAN./HELSINGFORS/ FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-21 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. VIII.HISTORIEN OM DE SEX NAPOLEONBYSTERNA. IX.HISTORIEN OM DE TRE STUDENTERNA
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. VIII, IX. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 89s (s1-48,49-89). Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll SIXN 3STU.
Titelblad (s1): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./VIII./HISTORIEN OM DE SEX NAPOLEONBYSTERNA./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.
Titelblad (s49): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./IX./HISTORIEN OM DE TRE STUDENTERNA./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-22 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. X.DEN GULDBÅGADE PINCENEZN. XI.DEN FÖRSVUNNE FOTBOLLSPELAREN
Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. X, XI. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 102s (s1-53(54),55-102). Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll GOLD MISS.
Titelblad (p1): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./X./DEN GULDBÅGADE PINCENEZN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.
Titelblad (s55): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE./XI./DEN FÖRSVUNNE FOTBOLLSPELAREN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.

1904-23 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES
a-b: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr IV. Två volymer. Vita häftade uniforma omslag 125×195 med svart och rött tryck men olika text. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1786a. 230(232)s (s1-96,97-230). Pris 1,00 resp 1,50. Övers av Hanny Flygare. Innehåll 1) EMPT NORW DANC SOLI 2) SOLI (forts) PRIO BLAC CHAS SIXN 3STU.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR.IV/DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/A.CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
Kommentar: Volym 2 saknar titelblad.
c: Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr IV. En volym. Vitt häftat omslag 125×195 med svart och rött tryck. 230(232)s. Pris 2,50. Omslag, innehåll och titelblad som 1904-23 a-b.

1904-24 DEN GULDBÅGADE PINCENEZ’EN JÄMTE ANDRA DETEKTIVHISTORIER
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr V. Vitt häftat omslag 128×195 med svart och ljusgrönt tryck. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1827a. 100(104)s. Pris 1,25. Övers av Hanny Flygare. Innehåll GOLD MISS ABBE.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR V./DEN GULDBÅGADE PINCENEZ’EN/JÄMTE ANDRA DETEKTIVHISTORIER/AF/A.CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
Kommentar: På en del av upplagans omslag är jugendmönstret i grå ton.

1904-25 DE FYRAS TECKEN
1904-25Fenix, Bok- & Konstförlag, Stockholm. Andra editionen av 1891-01. Vitt häftat omslag 140×200 med rött och svart tryck. Omslagsill av Victor Andrén. D1815a. 194s. Pris 2,50. Övers av Walborg Hedberg. Innehåll SIGN.
Titelblad: DE FYRAS TECKEN/AF/A.CONAN DOYLE./ÖFVERSÄTTNING FRÅN
ENGELSKAN./ANDRA UPPLAGAN./STOCKHOLM./FENIX. BOK- & KONSTFÖRLAG./(F.D.FERDINAND HEY’LS FÖRLAG.)

1904-26 DE FYRAS TECKEN
Fenix, Bok- & Konstförlag, Stockholm. Tredje editionen av 1891-01. Vitt häftat omslag 138×200 med rött och svart tryck. Omslagsill av Victor Andrén. D1816a. 198s. Pris 2,50. Övers av Walborg Hedberg. Innehåll SIGN.
Titelblad: DE FYRAS TECKEN/AF/A.CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRAN ENGELSKAN/TREDJE UPPLAGAN/STOCKHOLM/FENIX, BOK- & KONSTFÖRLAG/(F.D.FERDINAND HEY’LS FÖRLAG.)

1904-27 FÖRFÖLJD
1904-27
Fenix, Bok- & Konstförlag, Stockholm. Andra editionen av 1893-02. Vitt häftat omslag 140×200 med rött och svart tryck. Anonym omslagsill. D1809a. 191s. Pris 2,50. Övers av ”B.F.”. Innehåll STUD.
Titelblad: FÖRFÖLJD/ROMAN/AF/A.CONAN DOYLE/FÖRF.TILL ”DE FYRAS TECKEN”/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/”A STUDY IN SCARLET”/STOCKHOLM/FENIX, BOK- & KONSTFÖRLAG/(F.D.FERDINAND HEY’LS FÖRLAG)

1904-28 SELECTED ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
1904-28
Beijers Bokförlagssaktiebolag, Stockholm. Första editionen. Grönt mjukt klotband 130×190 med svart tryck och rundade hörn. D1882a. 129(130)s. Pris 1,75. Innehåll REDH IDEN BLUE STOC GREE.
Titelblad: SELECTED/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/MED FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR/UTGIFNA AF/C.A.RINGENSON/FIL.D:R, LEKTOR VID ÖSTERMALMS HÖGRE ALLM.LÄROVERK/BEIJERS BOKFÖRLAGS-/AKTIEBOLAG STOCKHOLM/STOCKHOLM/BEIJERS BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAG

1904-29 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES
1904-29
G. Ek, Stockholm. Vitt häftat omslag 105×153 med svart tryck. Anonym omslagsill. Pris 3,00. Boken saknar eget titelblad men består av olika titlar ur Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek sammanbundna inkl resp omslag. Innehåll: se kommentar nedan.
Kommentar: Omslagets framsida har texten DEN/ÅTERUPPSTÅNDNE/­SHER­LOCK/HOLMES/AV/SIR ARTHUR CONAN DOYLE/G. EK/STOCK­HOLM
Kommentar: Boken är förmodligen privat utgiven, tidigast ca 1907 och senast 1923. Bokens innehåll varierar mellan de tre kända exemplar som hittills upptäckts. Innehåll exemplar 1: EMPT (1904-03), NORW (1904-06), DANC (1904-12), SOLI (1904-14), PRIO (1904-17), BLAC (1904-19), CHAS (1904-19). Innehåll exemplar 2: SOLI (1904-14), EMPT (1903-02), NORW (1904-06), DANC (1904-11), PRIO (1904-17), BLAC (1904-19), CHAS (1904-19). Innehåll exemplar 3: NORW (1904-06), DANC (1904-12), SOLI (1904-14), PRIO (1904-17), BLAC (1904-19), CHAS (1904-19).

1905-01 EN DIPLOMATISK HEMLIGHET
1905-01Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr VI. Vitt häftat omslag 130×195 med svart och orange tryck. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1804a. 48s. Pris 0,60. Innehåll SECO.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR VI./EN DIPLOMATISK HEMLIGHET/AF/A.CONAN DOYLE/BEMYNDIGAD ÖFVERSÄTTNING/AF/H.FLYGARE/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG.

1905-02 SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr. Första serien. Tredje editionen av 1893-01. Vitt häftat omslag 125×195 med grönt tryck. Omslagsill av ”G.L.A.” efter Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1851a. 313s. Pris 3,00. Övers av ”O.S.”. Innehåll SPEC REDH IDEN BOSC TWIS SCAN FIVE BERY ENGR BLUE COPP.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/TREDJE UPPLAGAN AF/”MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR”/FÖRSTA SERIEN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG

1905-03 SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr. Andra serien. Tredje editionen av 1893-03. Vitt häftat omslag 125×195 med blått tryck. Omslagsill av ”G.L.A.” efter Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1851a. 263(264)s. Pris 2,50. Övers av ”O.S.”. Innehåll SILV CARD YELL STOC GLOR MUSG NOBL REIG CROO RESI GREE.
Titelblad: SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/TREDJE UPPLAGAN AF/”MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR”/ANDRA SERIEN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG

1905-04 Guldets makt/AGRA-SKATTEN
P.A.Huldbergs Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Andra editionen av 1891-02. Rosa häftat omslag ca 120×190 med rött och svart tryck. D1784a. Sid 145-304 av 304. Pris 2,75. Anonym övers. Innehåll (The Doings of Raffles Haw) SIGN.
Titelblad: GULDETS MAKT/AGRA-SKATTEN/TVÅ BERÄTTELSER/AF/A.CONAN DOYLE./AUTORISERAD ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN./PAH/STOCKHOLM./P.A.HULDBERGS BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAG.

1905-05 Guldets makt/AGRA-SKATTEN
a
: Adolf Johnsons Förlag, Stockholm. Ungdomens bibliotek N:o 103. Gult kartongband 137×187 med blått och orange tryck. Blå klotrygg med guldtryck. Rosa ändpapper. D1784a. Sid 145-304 av 304. Pris 2,75. Anonym övers. Innehåll (The Doings of Raffles Haw) SIGN.
Titelblad: GULDETS MAKT/AGRA-SKATTEN/TVÅ BERÄTTELSER/AF/A.CONAN DOYLE./AUTORISERAD ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN./STOCKHOLM/ADOLF JOHNSONS FÖRLAG.
b: Adolf Johnsons Förlag, Stockholm. Ungdomens bibliotek N:o 103. I allt som 1905-05a men röd klotrygg med guldtryck.
1905-05a1905-05bT.v. 1905-05a och t.h. 1905-05b

1905-06 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES. XII.AFFÄREN ABBEY GRANGE. XIII.HISTORIEN OM DEN ANDRA FLÄCKEN
a
: Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. XII, XIII. Terracottafärgat häftat omslag 105×153 med svart tryck. D1785a. 116s (s1-56,57-116). Pris 50 penniä. Anonym övers. Innehåll ABBE SECO.
Titelblad (s1): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE/XII./AFFÄREN ABBEY GRANGE./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1904.
Titelblad (s57): DEN ÅTERUPPSTÅNDNE/SHERLOCK HOLMES/AF/SIR ARTHUR CONAN DOYLE/XIII./HISTORIEN OM DEN ANDRA FLÄCKEN./HELSINGFORS/FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET/1905.
Kommentar: Omslaget och häfte XII tryckta 1904.
b: Helsingfors-Posten, Helsingfors. Helsingfors-Postens Terracotta-bibliotek. XII, XIII. I allt som 1905-06a men omslaget tryckt 1905.

1906-01 FÖRFÖLJD
a
: Svenska Romanförlaget, Stockholm. Tredje editionen av 1893-02. Vitt häftat omslag 140×200 med svart och rött tryck. Anonym omslagsill. D1810a. 191s. Pris 3,00. Övers av ”B.F.”. Innehåll STUD.
Titelblad: FÖRFÖLJD/ROMAN/AF/A.CONAN DOYLE/FÖRF.TILL ”DE FYRAS TECKEN”/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/”A STUDY IN SCARLET”/STOCKHOLM/SVENSKA ROMANFÖRLAGET.
Kommentar: Ryggtexten anger C.A.Doyle! Texten för tryckangivelsen ”O.L.Svanbäcks Boktryckeri” är i denna upplaga 55 mm lång.
b: Svenska Romanförlaget, Stockholm. I allt som 1906-01a men texten för tryckangivelsen ”O.L.Svanbäcks Boktryckeri” är i denna upplaga 46 mm.

1906-02 FÖRFÖLJD
Ol.Hansens Bokförlags-Aktiebolag, Stockholm. Fjärde editionen av 1893-02. Vitt häftat omslag 142×228 med svart och rött tryck. Anonym omslagsill. 191s. Pris 3,00. Övers av ”B.F.”. Innehåll STUD.
Titelblad: FÖRFÖLJD/ROMAN/AF/A.CONAN DOYLE/FÖRF.TILL ”DE FYRAS TECKEN”/ ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET/”A STUDY IN SCARLET”/OL.HANSENS BOKFÖRLAGS-AKTIEBOLAG
Kommentar: Ryggtexten anger C.A.Doyle! Omslaget anger förlaget som Svenska Romanförlaget!

1907-01 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
a
: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 15. Beigegrått häftat omslag 135×205 med grönt och rött tryck. Omslagsdesign av Arthur Sjögren. Frontespis: Foto av Doyle. D1841a. 275s. Pris 1,00. Innehåll SCAN REDH IDEN BOSC FIVE TWIS BLUE SPEC ENGR NOBL.
Titelblad: PRIVATDETEKTIVEN/ SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/FÖRSTA SERIEN/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN AF TOM WILSON/SVENSK BILLIGHETSUPPLAGA./STOCKHOLM,/BJÖRCK & BÖRJESSON.
1907-01bb: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 15. Grönt klotband 130×195 med tryck i svart och guld. Omslagsdesign av Arthur Sjögren. Pris 2,00. I övrigt som 1907-01a.
Kommentar: Ryggtext CONAN DOYLE/SHERLOCK/HOLMES’/ÄFVENTYR/I./15/B&B
c: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 15. I allt som 1907-01b men siffran ”15” saknas i ryggtexten.
d: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 15. I allt som 1907-01b men med 12 sidors reklam, 275(288)s, samt texten ”Foto CONAN DOYLE. Elliot & Fry. London W.” på frontespisen.

1907-02 PRIVATDETEKTIVEN SHERLOCK HOLMES’ ÄFVENTYR
a
: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 16. Beigegrått häftat omslag 135×205 med grönt och rött tryck. Omslagsdesign av Arthur Sjögren. D1841a. 279s. Pris 1,00. Innehåll BERY COPP SILV YELL STOC GLOR MUSG REIG CROO RESI GREE.
Titelblad: PRIVATDETEKTIVEN/SHERLOCK HOLMES’/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/ANDRA SERIEN/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN AF TOM WILSO (sic!)/SVENSK BILLIGHETSUPPLAGA./STOCKHOLM./BJÖRCK & BÖRJESSON.
1907-02bb: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 16. Grönt klotband 130×195 med tryck i svart o guld. Omslagsdesign av Arthur Sjögren. Pris 2,00. I övrigt som 1907-02a.
Kommentar: Ryggtext CONAN DOYLE/SHERLOCK/HOLMES’/ÄFVENTYR/II./16/B&B
c: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 16. I allt som 1907-02b men boken har 8 sidors reklam 279(288)s och siffran ”16” saknas i ryggtexten.
d: Björck & Börjesson, Stockholm. Berömda Böcker nr 16. I allt som 1907-02b men med 8 sidors reklam, 279(288)s.

1907-03 BASKERVILLES HUND JÄMTE ÄNNU NÅGRA AF SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR
1907-03Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektives äfventyr III. Tredje editionen av 1902-01. Vitt häftat omslag 125×195 med svart och brunt tryck. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1797a. 311(312)s. Pris 3,25. Innehåll HOUN NAVA FINA.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR III./BASKERVILLES HUND/JÄMTE ÄNNU NÅGRA AF SHERLOCK HOLMES/ÄFVENTYR/AF/CONAN DOYLE/ÖFVERS.FRÅN ENGELSKAN AF H.FLYGARE/TREDJE UPPLAGAN/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG
Kommentar: Omslagets framsida har högst upp texten TREDJE UPPLAGAN.

1907-04 BASKERVILLES HUND JÄMTE ÄNNU NÅGRA AF SHERLOCK HOLMES ÄFVENTYR
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Hugo Gebers Enkronasbibliotek 37. Min vän privatdetektivens äfventyr III. Fjärde editionen av 1902-01. Vitt häftat omslag 125×195 med svart och grönt tryck. D1788a. Pris 1,00. I övrigt som 1907-03 men omslagets framsida har texten HUGO GEBERS ENKRONASBIBLIOTEK 37 i stället för texten TREDJE UPPLAGAN.

1907-05 DE FYRAS TECKEN
Svenska Romanförlaget, Stockholm. Fjärde editionen av 1891-01. Vitt häftat omslag 138×202 med svart och rött tryck. Omslagsill av Victor Andrén daterat 1904. D1817a. 198s. Pris 3,00. Övers av Walborg Hedberg. Innehåll SIGN.
Titelblad: DE FYRAS TECKEN/AF/A.CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/FJÄRDE UPPLAGAN/STOCKHOLM/SVENSKA ROMANFÖRLAGET

1907-06 SELECTED ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Andra editionen, första tryckningen. Grått melerat mjukt klotband 130×190 med svart tryck och rundade hörn. 133s. Pris 1,75. Innehåll REDH IDEN BLUE STOC GREE.
Titelblad: SELECTED/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/MED FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR/UTGIFNA AF/C.A.RINGENSON/LEKTOR VID HÖGRE REALLÄROVERKET Å ÖSTERMALM/ANDRA UPPLAGAN/BEIJERS BOKFÖRLAGS-/AKTIEBOLAG STOCKHOLM/STOCKHOLM/BEIJERS BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAG
Kommentar: Till boken hör en röd lapp med errata samt en lös radmätare av kartong.

1907-07 ORDLISTA TILL ADVENTURES AND MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMES
Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Första editionen. Rött häftat omslag 130×205. D1886a. 33s. Pris 0,60.
Titelblad: ORDLISTA/TILL/ADVENTURES AND MEMOIRS/OF SHERLOCK HOLMES/BY/CONAN DOYLE/UTGIVNA AV/LEKTOR C.A.RINGENSON/UTARBETAD AV/ERIK LEVIN/E.O.LÄRARE VID NORRKÖPINGS HÖGRE ALLM.LÄROVERK/BEIJERS BOKFÖRLAGS-/AKTIEBOLAG STOCKHOLM/STOCKHOLM/ BEIJERS BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAG

1907-08 SHERLOCK HOLMES’ UPPTÄCKTER
N.Fr.Hansen Publishing Co, Cedar Rapids, Iowa, USA. ”Tryckt på äxtra fint papper och häftad i vackert omslag”. 12 anon ill efter Sidney Paget. 160s. Pris US$ 0,30. Innehåll BLUE SILV MUSG STOC. Titelblad okänt.
Kommentar: Ej sett. Tryckår osäkert. Tidigast belagd i annons i Qvinnan och Hemmet, Cedar Rapids, USA, juni 1907 vid s193. From juli 1907 annonserad som Den Blå Karbunkeln. Jfr 1930-05.

1908-01 DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr IV. Andra editionen av 1904-23. Vitt häftat omslag 125×195 med svart och rött tryck. D1786a. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. 230(232)s. Pris 2,50. Övers av Hanny Flygare. Innehåll EMPT NORW DANC SOLI PRIO BLAC CHAS SIXN 3STU.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR. IV/DEN ÅTERUPPSTÅNDNE SHERLOCK HOLMES/AF/A.CONAN DOYLE/ÖFVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKAN/ANDRA UPPLAGAN/HG/STOCKHOLM/ HUGO GEBERS FÖRLAG

1909-01 NÅGRA SHERLOCK HOLMES-MINNEN
Hugo Gebers Förlag, Stockholm. Min vän privatdetektivens äfventyr VII. Vitt häftat omslag 128×195 med svart och blått tryck. Omslagsill av Sidney Paget. Omslagsdesign av Lydia Skottsberg. D1837a. 101(103)s. Pris 1,25. Anonym övers. Innehåll WIST BRUC.
Titelblad: MIN VÄN PRIVATDETEKTIVENS ÄFVENTYR VII/NÅGRA/SHERLOCK HOLMES-MINNEN/HÄMTADE FRÅN HANS VÄN/DOKTOR JOHN H.WATSONS ANTECKNINGAR/AF/A.CONAN DOYLE/BEMYNDIGAD ÖFVERSÄTTNING/HG/STOCKHOLM/HUGO GEBERS FÖRLAG

1909-02 SHERLOCK HOLMES DETEKTIV-HISTORIER. SILVERBLÄSEN
1909-02
Skandias bokförlag för folklitteratur, Stockholm. Häfte 29. Vitt klammerhäftat omslag 210×280 med flerfärgstryck. Anonym omslagsill. 32s. Pris 0,25. Anonym övers. Innehåller SILV + Smugglarkungen (anonym pastisch). Saknar titelblad.
Omslagets framsida: HÄFTET 29. VARJE HÄFTE ÄR FULLSTÄNDIGT AVSLUTAT. 25 ÖRE./SHERLOCK HOLMES/DETEKTIV-HISTORIER/AF CONAN DOYLE, M.FL./1.SILVERBLÄSEN. 2.SMUGGLARKUNGEN.

1909-03 SHERLOCK HOLMES DETEKTIV-HISTORIER. SORGESPELET I BOSCOMBE VALLEY
IMG_6021
Skandias bokförlag för folklitteratur, Stockholm. Häfte 30. Vitt klammerhäftat omslag 210×280 med flerfärgstryck. Anonym omslagsill. 32s. Pris 0,25. Anonym övers. Innehåll BOSC + En nyårsnatt på ”Röda Draken”(anonym pastisch). Saknar titelblad.
Omslagets framsida: HÄFTET 30. VARJE HÄFTE ÄR FULLSTÄNDIGT AVSLUTAT. 25 ÖRE./SHERLOCK HOLMES/DETEKTIV-HISTORIER/AF CONAN DOYLE, M.FL./HÄFTET 30. 1. SORGESPELET I BOSCOMBE VALLEY/2. EN NYÅRSNATT PÅ ”RÖDA DRAKEN”.

1909-04 SHERLOCK HOLMES DETEKTIV-HISTORIER. DEN AVHUGGNA TUMMEN
IMG_6019
Skandias bokförlag för folklitteratur, Stockholm. Häfte 31. Vitt klammerhäftat omslag 210×280 med flerfärgstryck. Anonym omslagsill. 32s. Pris 0,25. Anonym övers. Innehåll ENGR + Amiral Nelson som detektiv (anonym pastisch}. Saknar titelblad.
Omslagets framsida: HÄFTET 31. VARJE HÄFTE ÄR FULLSTÄNDIGT AVSLUTAT. 25 ÖRE./SHERLOCK HOLMES/DETEKTIV-HISTORIER/AF CONAN DOYLE, M.FL./HÄFTET 31. 1.DEN AVHUGGNA TUMMEN./2.AMIRAL NELSON SOM DETEKTIV.

1909-05 SHERLOCK HOLMES DETEKTIV-HISTORIER. DRAMAT I REIGATE
IMG_6017
Skandias bokförlag för folklitteratur, Stockholm. Häfte 32. Vitt klammerhäftat omslag 210×280 med flerfärgstryck. Anonym omslagsill. D1806a. 32s. Pris 0,25. Anonym övers. Innehåll REIG + Vampyren i London (anonym pastisch). Saknar titelblad.
Omslagets framsida: HÄFTET 32. VARJE HÄFTE ÄR FULLSTÄNDIGT AVSLUTAT. 25 ÖRE./SHERLOCK HOLMES/DETEKTIV-HISTORIER/AF CONAN DOYLE, M.FL./HÄFTET 32. 1.DRAMAT I REIGATE./2.VAMPYREN I LONDON.

1909-06 SHERLOCK HOLMES DETEKTIV-HISTORIER. EN SKANDAL I BÖHMEN. DEN PUCKELRYGGIGE ( + novell av E A Poe).
img243Skandias bokförlag för folklitteratur, Stockholm. Häfte 1. Vitt klammerhäftat omslag 210×280 med flerfärgstryck. Anonym omslagsbild. 32 s. Pris 0,25. Anonym övers. Innehåll SCAN + CROO + Ett kort samtal med en mumie av Edgar Allan Poe.
Omslagets framsida: HÄFTET 1. VARJE HÄFTE ÄR FULLSTÄNDIGT AVSLUTAT. 25 ÖRE./25ÖRESBIBLIOTEKET./EN SKANDAL I BÖHMEN./AV CONAN DOYLE./ETT KORT SAMTAL MED EN MUMIE./AV EDGAR ALLAN POE.

1909-07 SHERLOCK HOLMES DETEKTIV-HISTORIER. DEN RÖDHÅRIGA LIGAN + (novell av Washington Irving).
Skandias bokförlag för folklitteratur. Häfte 2.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: