Om bibliografin

Inledning

1991 gav Ted Bergman ut ”Sherlock Holmes i Sverige – en bibliografi”. Den förtecknar svenska bokutgåvor av sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes-berättelser från 1891 till 1990. Dessutom innehåller den förteckningar över tidnings- och tidskriftspubliceringar av berättelserna och en stor sektion rörande artiklar, häften och böcker som skrivits om Sherlock Holmes. I sistnämnda avdelning återfinns även uppgifter om de många pastischer och parodier på Holmes som publicerats i Sverige.

Efter att boken utkom 1991 kom jag och Ted överens om att jag i fortsättningen skulle fungera som svensk Sherlock Holmes-bibliograf och samla på mig uppgifter om allt som publicerades i genren. Tanken var att det skulle leda till återkommande supplement, något som dock inte realiserats förutom några enstaka årssammanfattningar i nyhetsbladet Watson och på sajten SherlockHolmes.se. Tankar har även funnits på att ge ut en helt ny utgåva av bibliografin och det är möjligt att en sådan någon gång framöver kommer att tryckas i en mindre upplaga. Tills vidare är det dock här på sajten som den mest uppdaterade versionen av bibliografin kommer att finnas.

Denna nätbibliografi är i högsta grad ett pågående arbete. Först och främst för att den i dess ursprungsskick inte är komplett – många sektioner är ännu inte ens påbörjade – men också för att det här är tänkt att vara ett levande, kollektivt bibliografiarbete. Tack vare att grunddesignen i bibliografin är en vanlig blogg så är det lätt för vem som helst att kommentera och komma med rättelser, som jag sedan för in.

 

Bibliografins uppbyggnad

Bibliografin omfattar ett antal huvudområden. Vart och ett har sin specifika uppbyggnad.

Under huvudsidan Holmes-berättelser av Conan Doyle återfinns, i kronologisk utgivningsordning, svenska böcker respektive tidningar/tidskrifter som innehåller en eller flera av Conan Doyles Holmes-historier. Här inkluderas även de fall där berättelserna varit på engelska eller annat språk, men där utgivningen skett i Sverige, samt de fall där utgivningen skett i annat land, men språket varit svenska. Förutom Conan Doyles 56 noveller och fyra romaner om Holmes återfinns här även några av hans övriga texter om detektiven, t ex de korta parodierna How Watson Learned the Trick och The Field Bazaar. Läs mer om begräsningarna i Ted Bergmans förord från 1991.

Vad gäller böckerna så har dessa förhoppningsvis beskrivits så detaljerat att det ska vara lätt att skilja olika tryckvarianter ifrån varandra. Varje bok har ett unikt nummer (t ex 1893-02). Förutom grundfakta om boken redogörs även för texten på titelsidan (snedstrecken markerar radbrytning). Ibland anges koder av typen ”D1814a” – dessa refererar till Ronald Burt De Waals världsomfattande bibliografier om Holmes (en nätversion av den senaste uppdateringen finns här). Sidantalet anges ibland med två siffror: det första anger bokens sista paginerade sida, det inom parentes inkluderar ytterligare opaginerade textsidor på slutet. Vid uppräkningen av innehållet förekommer förkortningar på fyra bokstäver – dessa representerar de olika Holmes-berättelserna av Conan Doyle och finns förklarade i Berättelseregistret. Läs mer om bokbeskrivningarna i Ted Bergmans förord från 1991.

På huvudsidan Holmes-berättelser av andra författare förklaras mer i detalj vad dess undersidor innehåller. I denna sektion är posterna sorterade på författarnamn för att man lätt ska hitta olika berättelser av samma författare. Under varje författarrubrik är de olika posterna sorterade kronologiskt, där så har varit möjligt. Förutom uppgifter om berättelserna finns i en del poster även förtecknat recensioner och artiklar som har att göra med utgåvorna.

Arbetet med denna nätbibliografi består av ett stort antal etappmål. Det första målet är redan nått i och med att bibliografin har offentliggjorts, men det saknas en del information även i de redan publicerade sektionerna. Det pågår bl a ett arbete att scanna in omslag till sektionen Holmes-berättelser av Conan Doyle och när det är klart så ska det läggas till omslagsbilder även i Holmes-berättelser av andra författare. Bland pastischerna och parodierna ska det in uppgifter om fler recensioner och underavdelningarna som gäller barnböcker och tecknade serier är ännu inte öppnade.

Under 2009 kommer arbetet gå vidare med den stora sektionen som listar icke-skönlitterära artiklar, böcker och häften som handlar om Holmes. Redan nu kan avslöjas att denna sektion kommer att vara indelad i en mängd ämnesavdelningar, så att man lätt kan hitta texter som rör t ex professor Moriarty, Baskervilles hund eller tv-serien med Jeremy Brett.

I Personregistret registreras löpande alla personnamn som finns i bibliografin. I stället för sidhänvisningar finns här en sorts kodlänkningar (likadana koder finns i berättelseregistret). Länkarna är internt grupperade efter de olika huvudsektionerna. Länkar som går till Holmes-berättelser av Conan Doyle har samma kod som betecknar respektive bok (t ex 1893-02) och länkarna är kronologiskt ordnade. Länkar till övriga poster i bibliografin är också kronologiskt ordnade inom respektive huvudsektion. Utifrån koden kan man oftast utläsa en del om vart länken leder. En länk med utseendet GP19801130 leder till en uppgift om Göteborgs-Posten 30 nov 1980. Jury1993-04 leder till en uppgift om tidskriften Jury nr 4 1993. Stig1976 leder till en bok av Sture Stig utgiven 1976. Det finns inget absolut regelverk för hur länkarna ser ut, men de fungerar som en extra genväg om man inte vill gå igenom alla länkarna för en viss person, åtminstone får man en uppfattning om publiceringsår och typ av publikation.

Personregistret innehåller även uppgifter om vissa personers levnadsår. Främst är detta angivet på personer vars födelseår och eventuellt dödsår redan framgår på Wikipedia eller i Kungliga Bibliotekets söktjänst Libris. Jag lägger gärna till uppgifter som saknas – och jag kan också ta bort uppgifter som kan anses olämpliga.

 

Bibliografins bilder

Många av böckerna i bibliografin finns även återgivna med bilder på framsidorna. Genom att klicka på miniatyrbilden kan man se bilden i förstoring.

Vad gäller färgerna på de inscannade omslagen så kan det förekomma vissa skillnader mellan originalbok och digital bild. Dessutom kan vissa böcker ha blivit solblekta eller på annat sätt ha skador som gör att de skiljer sig från exemplar i ”mint condition”. Detta innebär att ett omslag kan beskrivas som vitt, men ändå ha en gulaktig ton på bilden.

[Följande information gäller inte ännu – jag håller f.n. på att scanna in så många omslag som möjligt.] Jag är mycket intresserad av att kunna komplettera bibliografin med omslag som saknas här (samt i vissa fall bilder på böcker som är i bättre skick). Därför uppskattas all hjälp jag kan få av innehavare av sådana böcker. Om du har tillgång till scanner så önskar jag JPG-bilder i 300 dpi. Annars går det utmärkt med fotografier. Mejla ditt bidrag till mejladressen längst ned på denna sida. Om du har några funderingar kring detta går det bra att skicka frågor till samma adress.

 

Kompletteringar och korrigeringar

Ett fortlöpande arbete sker med kompletteringar av bibliografin. Dels publiceras nya alster, dels dyker det upp gamla saker som tidigare missats. T ex är området skolantologier relativt outforskat. All hjälp tas tacksamt emot. Antingen kan man mejla information till mejladressen (se längst ned på denna sida) eller, ännu enklare, lägga till det som en kommentar på vilken som helst av sidorna i bibliografin. Det gör inget om det är ofullständiga uppgifter; kanske finns det någon annan som vet mer om just detta. Jag låter kommentaren ligga kvar tills den är åtgärdad eller inplacerad på den kommande sidan Efterlysningar, varefter jag raderar kommentaren.

I den mängd av information som bibliografin omfattar är det oundvikligt med korrekturfel. Dessa rättas förstås till så fort de upptäcks. Hör gärna av dig om du hittar något.

 

Mejladressen

Min mejladress är info(at)sherlockholmes.se – byt ut (at) mot @. Anledningen till att jag inte skriver ut korrekt mejladress är för att undvika självsökande skräppostmotorer som letar upp mejladresser på hemsidor.

 

Om Ted Bergman och Mattias Boström

Ted Bergman är nestor i svenska Sherlock Holmes-sammanhang. Under 1960-talet gav han ut tidskriften The Baker Street Cab Lantern och startade sällskapet The Solitary Cyclists of Sweden. Under 1970- och 1980-talet var han flitig skribent om Holmes i deckartidskriften Jury och på senare år även i BHC:s tidskrift The Moor. Genom åren har han gett ut ett stort antal skrifter om Holmes och även skrivit om mästerdetektiven i andra sammanhang. Han är sedan många år tillbaka invald medlem i världens främsta Holmes-sällskap, The Baker Street Irregulars, och hedersmedlem i The Baskerville Hall Club of Sweden. En hel del av Teds texter återfinns på hans sajt.

Jag själv heter Mattias Boström och har varit aktiv inom Sherlock Holmes-genren sedan slutet av 1980-talet. Jag har genom åren givit ut nyhetsblad och mindre skrifter, varit redaktör för Holmes-böcker, översatt Sherlock Holmes till svenska och varit aktiv inom The Baskerville Hall Club. Jag driver även den svenska Holmes-sajten www.sherlockholmes.se. Sedan något år tillbaka är jag, i likhet med Ted, invald medlem i The Baker Street Irregulars.

 

Tack!

Arbetet med en bibliografi är helt omöjligt utan den ovärderliga hjälp man får från alla möjliga håll. Det går helt enkelt inte att bevaka allting som publiceras – och det är ännu svårare att hitta gamla publiceringar som tidigare inte upptäckts.

I Teds ursprungliga förord tackar han många av dem som genom åren bidrog till arbetet med bibliografin som utkom 1991. Efter mitt eget arbete sedan dess har jag anledning att själv tacka flera personer. Främst två personer som stått för många av de mest intressanta fynden i gamla tidningar och tidskrifter: Lars-Erik Nygren och Dag Hedman. Sedan vill jag rikta ett speciellt tack till Per Olaisen som jag samarbetat med i många år och som varit till stor hjälp i bibliografiarbetet.

Tack även till följande (både de som är i livet och de som gått bort) som bidragit med uppgifter genom åren: Roland Abrahamsson, Verner Andersen, Nisse Andersson, Owe Asklund, Sylvia Asklöf, Mats Brandt, Eric Bylander, Stefan Diös, Arne Eriksson, Lars Falk, Anders Hammarqvist, Anders Hedberg, Jan Hultgren, Lars Jannedal, Åke Lidström, Klas Lithner, Gunnar Lundblad, Björn Lydersen, Morgan Malm, Bjarne Nielsen, Bengt Nyman, Åke Runnquist, Anders Stigson, Bengt Stolt, Anna Sundlöf, Robert Thonander, Anders Wiggström, Johan Wopenka. Skicka mig gärna ett mejl om du borde återfinnas på listan – mina anteckningar rörande hjälpsamma personer under de senaste tio åren är inte lika kompletta som de för 90-talet…

Och slutligen: Tack Ted för att du gjorde hela mastodontarbetet som ligger till grund för denna nätbibliografi – och fortfarande kompletterar med nya fynd – och tack för att jag fått vara din vän och samarbeta med dig i över tjugo år!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: